De afdeling Medische Microbiologie & Infectiepreventie draagt zorg voor de diagnostiek, klinische advisering, educatie, en wetenschappelijk  onderzoek op het gebied van infectieziekten. In 2020 zijn de afdelingen van AMC en VUmc samen gegaan tot één inspirerende en ambitieuze afdeling. De missie van de afdeling is om infectieziekten in de huidige complexe en veranderende wereld blijvend het hoofd te bieden en daarmee een essentiële bijdrage te leveren aan het verminderen van de gevolgen van infectieziekten voor de individuele patiënt, de bevolking en de maatschappij. Ruim 300 analisten, artsen, moleculair biologen, onderzoekers, ondersteunende medewerkers en studenten werken dagelijks hard om deze missie te vervullen.

Medische Microbiologie

phone
020 566 4852