Infectiepreventie

Infectiepreventie 

De werkeenheid infectiepreventie richt zich op het voorkómen van infecties die tijdens of door het verblijf in het ziekenhuis kunnen ontstaan. Ook richten wij ons op het voorkomen van dat micro-organismen zich verspreiden onder medepatiënten en personeel.

Infectiepreventie is onderdeel van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie en werkt nauw samen met het laboratorium. In samenwerking met alle disciplines in het ziekenhuis verzorgen wij richtlijnen rondom infectiepreventie en leveren per afdeling specifieke ondersteuning. We werken volgens landelijke richtlijnen en streven naar een continue verbetering van patiëntveiligheid en kennis over infectiepreventie.

Het specialisme Infectiepreventie van de afdeling MMI richt zich op het voorkómen en controleren van infecties in het ziekenhuis, zowel bij patiënten als bij medewerkers. Infectiepreventie houdt zich bezig met de preventie, opsporing en bestrijding van ziekenhuisinfecties en geeft de afdelingen en specialismen in het Amsterdam UMC gevraagd en ongevraagd advies over hygiëne en infectiepreventie.

Kerntaken

 • Isolatieadvies voor patiënten met een besmettelijk micro-organisme of risico daarop
 • Opsporen van de bron van verspreiding van (resistente) micro-organismen door contactonderzoeken.
 • Begeleiding van een netwerk verpleegkundigen (CIP), die aanspreekpunt zijn voor infectiepreventie
 • Controlen van de naleving van richtlijnen bijvoorbeeld rondom handhygiëne
 • Schrijven van protocollen voor infectiepreventie
 • Registratie van zorggerelateerde infecties
 • Advies bij (ver)bouwactiviteiten, schoonmaak en aanschaf van medische hulpmiddelen
 • Onderwijs en voorlichting voor personeel
 • Opleiden van deskundigen infectiepreventie en stage begeleiding
 • Intern en externe samenwerking in commissies
 • Samenwerken met regionale en landelijke instanties
Contact

De helpdesk van de sectie infectiepreventie zit op:

Email

infectiepreventie@amsterdamumc.nl

Contactgegevens IP Amsterdam UMC

Locatie AMC:

 • Kamer: L1-252
 • Telefoon: 29199 of 06-50063850

Locatie VUmc:

 • Kamer: PK X-1 108
 • Telefoon: 61293 of 06-25124663
Stafleden

De subafdeling Infectiepreventie (IP) bestaat uit verschillende functies:

Artsen-microbioloog

 • Ingrid Spijkerman
 • Rosa van Mansfeld

Leidinggevend deskundige Infectiepreventie

 • Nanette Palmer

Contactpersoon

 • Lydia Stolwijk

Assistenten infectiepreventie

Deskundigen steriele medische hulpmiddelen

Database consulent/epidemioloog

Onderwijs en onderzoek
De adviseurs infectiepreventie geven ook onderwijs. Zo geven zij klinische lessen op verpleegafdelingen en lessen op specialistische vervolgopleidingen voor verpleegkundigen. De afdeling investeert ook in wetenschappelijk onderzoek naar ziekenhuisinfecties.

Ga terug naar de Medische Microbiologie startpagina

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: