Nationaal Referentielaboratorium voor Leptospirosen (NRL)

NRL, Nationaal Referentielaboratorium voor Leptospirose

NRL is het diagnostisch centrum voor leptospirose van Nederland en voert in nauwe samenwerking met de regionale GGD-en en LCI de patiëntenregistratie uit (verzamelen van klinische, epidemiologische en demografische gegevens bij patiënt en behandelaar).

Daarnaast heeft NRL een functie als Referentielaboratorium: sinds 1951 als Nationaal Referentielaboratorium voor Leptospirose van het RIVM en sinds 1991 als internationaal referentiecentrum, nl OIE (Office International des Epizooties) Reference Laboratory for Leptospirosis.

Diagnostische taken

Het betreft hier het uitvoeren van leptospirose laboratoriumdiagnostiek ter ondersteuning van de klinische diagnose door artsen en artsen-microbioloog. Het onderzoekspakket omvat onderzoeken in bloed, serum en urine zoals vermeld op het aanvraagformulier voor onderzoek op leptospirose. Onderzoek op andere lichaamsmaterialen wordt alleen op speciaal verzoek en in overleg uitgevoerd.

Het laboratorium verleent diagnostische service, inclusief overleg over uitslagen (waarden en interpretaties van de diverse testen) tijdens kantooruren. Bij verdachte uitslagen wordt onverwijld contact opgenomen met de aanvrager voor overleg. Advies kan 24 uur per dag worden ingewonnen. Buiten kantooruren zijn we bereikbaar via mobiele telefoon. Ook kan (klinische) informatie 24 uur per dag worden ingewonnen via de dienstdoende bacterioloog. Monsters kunnen in de regel per post bij ambiente temperatuur worden opgestuurd en moeten verpakt zijn volgens UN-3373.

Contact met aanvragers

Aanvragers worden op de hoogte gesteld van veranderingen binnen de diagnostiek via het “leptospiroseprotocol van het LCI” en door middel van een aangepast aanvraagformulier. Eventueel wordt een begeleidende brief bijgevoegd bij een schriftelijke uitslag. Het aanvraagformulier en de meest recente begeleidende brief kan in pdf format worden gedownload van deze website.

Referentietaken

De referentietaken kunnen afhankelijk zijn van de wensen van de opdrachtgevers, maar omvatten globaal het in stand houden van een leptospiren (referentie)stammen collectie, het beschikbaar stellen van deze stammen en andere materialen en het leveren van diverse diensten (nationaal: advies, signalering en rapportage; internationaal: vooral kennisoverdracht en ondersteuning) en het uitvoeren van onderzoek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van morfologie, DNA-, kweek- en immunologische technieken. Advisering en overleg vinden bij voorkeur tijdens kantooruren plaats.

Medewerkers
Aanvraagformulier & Prijslijst

Aanvraagformulier onderzoek

Prijslijst

Links Publicaties
  1. Development of lipL32 real-time PCR combined with an internal and extraction control for pathogenic Leptospira detection. Ahmed AA, Goris MGA, Meijer MC. PLoS One. 2020 Nov 2;15(11):e0241584. doi: 10.1371
  2. Prospective evaluation of three rapid diagnostic tests for diagnosis of human leptospirosis. Goris MG, Leeflang MM, Loden M, Wagenaar JF, Klatser PR, Hartskeerl RA, Boer KR.
  3. PLoS Negl Trop Dis. 2013 Jul 11;7(7):e2290. doi: 10.1371
  4. Towards the burden of human leptospirosis: duration of acute illness and occurrence of post-leptospirosis symptoms of patients in the Netherlands. Goris MG, Kikken V, Straetemans M, Alba S, Goeijenbier M, van Gorp EC, Boer KR, Wagenaar JF, Hartskeerl RA. PLoS One. 2013 Oct 3;8(10):e76549. doi: 10.1371
  5. Goris, M.G.A, Leeflang, M.M.G, Boer, K.R, Goeijenbier, M, van Gorp, E.C.M, Wagenaar, J.F.P, & Hartskeerl, R.A. (2011). Establishment of Valid Laboratory Case Definition for Human Leptospirosis. Journal of Bacteriology & Parasitology, 3(2). doi:10.4172/2155-9597.1000132
Contact

Location AMC - IWO

Room IA3-149
Meibergdreef 39
1105 AZ Amsterdam
the Netherlands

Tel:+31 20 56 65431

Mail: lepto@amc.nl

Ga terug naar de Medische Microbiologie startpagina

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer