Medische Microbiologie & Infectiepreventie - Opleiding tot arts microbioloog

De opleiding tot arts-microbioloog duurt 5 jaar. In het Amsterdam UMC locatie AMC zijn op de afdeling Medische Microbiologie gemiddeld 10 artsen in opleiding tot specialist (aios).

Informatie

De eerste 3 jaar van de opleiding bestaan uit één jaar bacteriologie, één jaar virologie, 3 maanden parasitologie, 3 maanden mycologie en 3 maanden infectie preventie. In de laatste twee jaar ligt de nadruk op consultatieve taken, wetenschap en verdieping. Door de samenwerking met de GGD Amsterdam is er een vaste plek voor een stage openbare gezondheidszorg.

Er wordt nauw samengewerkt met de infectiologen, zowel die van de kindergeneeskunde als die van de inwendige geneeskunde.

Wat de locatie AMC van het Amsterdam UMC bijzonder maakt voor de opleiding tot arts-microbioloog is de mogelijkheid om stage te lopen op de tropenpoli en de mogelijkheid om een verdiepingsstage of wetenschappelijk onderzoek in het buitenland te doen. Dit is mogelijk door de uitgebreide internationale contacten die de afdeling heeft (Vietnam, Indonesië).

Daarnaast wordt er veel waarde gehecht aan een op de persoon toegesneden opleiding. Hierdoor is het mogelijk om een specifiek profiel op te bouwen. Denk hierbij aan de diverse deelgebieden binnen de Medische Microbiologie.

Toelatingseisen en solliciteren

Alleen sollicitanten die de studie geneeskunde succesvol hebben afgerond komen in aanmerking. Aantoonbare belangstelling (wetenschappelijke of klinische ervaring) voor de Medische Microbiologie strekt tot aanbeveling.

Vragen en contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Dr. C.E. Visser (c.e.visser@amc.uva.nl)

https://www.nvmm.nl/opleiding/opleiding-arts-microbioloog/

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Dr. C.E. Visser (c.e.visser@amc.uva.nl)