Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie – Opleiding tot MKA-chirurg

De opleiding tot MKA chirurg duurt 4 jaar.

Informatie

De opleiding en de eindtermen voor inschrijving in het specialistenregister zijn vastgelegd in het opleidingsplan MKA-chirurgie “HOOFDZAAK”, ontwikkelt door het Consilium Chirurgicum Oris, de Nederlandse vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen.

Het beroepsprofiel, de competenties, inrichting en kwaliteitsbeleid worden beschreven en geïmplementeerd in 17 thema’s met elk een minimaal te bereiken competentieniveau.

In het eerste opleidingsjaar wordt, naast het functioneren als zaalarts en consulent voor de andere specialismen binnen het AMC, gestart met de dento-alveolaire  diagnostiek en chirurgie. Eerst onder individuele begeleiding, later zelfstandig met co-assistenten.

In het tweede opleidingsjaar worden de traumatologie, orthognatische chirurgie en oncologie (AvL) aangeboden. De vaardigheden uit het eerste jaar worden verder uitgebouwd.

In het derde jaar wordt aandacht besteed aan OSAS en implantologie en preprothetische chirurgie. Daarnaast is er een perifere stage van 6 maanden in Zwolle.

In het vierde jaar is ruimte voor stage elders, bij voorkeur in een buitenlandse instelling, en toegespitst op de specifieke belangstelling van de AIOS. Daarnaast is er ruimte gereserveerd voor de schisis- en aangeboren afwijkingen chirurgie.

Gedurende de opleiding worden voortgangsgesprekken gevoerd met opleider en staf aan de hand van het portfolio van de AIOS en input van de overige medewerkers van de afdeling.

Toelatingseisen en solliciteren

Het specialisme Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie valt onder de zgn.  Dental Directives en is dus van huis uit een Tandheelkundig specialisme. Sinds 2000 is voor inschrijving in het specialisten register zowel de tandheelkundige als de medische vooropleiding verplicht. De volgorde is daarbij niet van belang. In de meeste gevallen is de tweede vooropleiding te combineren met promotie onderzoek. Toelating tot de tweede vooropleiding is op voorstel van de opleider maar biedt geen garantie voor de specialisten opleiding. Sollicitaties worden gericht aan Prof. Dr. J. de Lange

Opleider

Prof. Dr. J. de Lange

Vragen en contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met R.Brons:   r.brons@amc.uva.nl