Neurologie - Opleiding tot neuroloog

De opleiding tot neuroloog duurt gemiddeld 5 ½ jaar. In het Amsterdam UMC locatie Amsterdam zijn op de afdeling neurologie 25-30 artsen in opleiding tot specialist (aios). Het Amsterdam UMC locatie Amsterdam maakt deel uit van het Regionaal Opleidingsnetwerk Neurologie Amsterdam (RONA).

Met drie volledige neurologie opleidingen in het Amsterdam UMC locatie AMC, locatie VUmc en het OLVG én een samenwerking met vier klinieken met een erkenning voor een deel van de opleiding, nl. Flevoziekenhuis, MC Slotervaart, Spaarnegasthuis en Noordwest Ziekenhuisgroep. Het is een opleiding met universitaire diepgang, een brede exposure aan ziektebeelden en een grote keuze aan mogelijkheden tot profilering op zowel medisch inhoudelijke als niet-medisch inhoudelijke thema’s. Het Amsterdam UMC heeft bijzondere expertise op vier aandachtsgebieden: cerebrovasculair, bewegingsstoornissen, neuromusculaire ziekten en neuroinfecties/-inflammatie.

Informatie

De opleiding neurologie van het Amsterdam UMC – locatie AMC is onderdeel van het Regionale OpleidingsNetwerk Amsterdam (RONA). Alle actuele opleidingsinformatie is te vinden op de RONA website: www.rona.amsterdam

Er zijn drie mogelijke profielen die een aios kan kiezen tijdens zijn/haar opleiding: algemene neurologie, klinische neurofysiologie en kinderneurologie. Het individuele opleidingsplan wordt gebaseerd op basis van het profiel dat in de eerste jaren van de opleiding wordt gekozen.

De meeste aios kiezen het profiel algemene neurologie. Dit bestaat uit een basisstage van 9-12 maanden in het Amsterdam UMC, waarbij het accent ligt op competenties die relevant zijn voor werk op de afdeling, SEH en diensten. Hierna volgt een algemene neurologie stage; waarbij het accent ligt op poliklinische en consulten competenties. Deze stage wordt deels academische en deels perifeer uitgevoerd. Hierna volgen de specifieke deelstages klinische neurofysiologie, kinderneurologie, neurochirurgie en IC/MC. In de laatste opleidingsperiode is er ruimte om ongeveer een jaar naar eigen keuze in te richten; hierbij kan gekozen worden voor subspecialisaties (bijv. epilepsie bij SEIN of neurovasculair in het Amsterdam UMC). Ook kan gekozen worden voor het versterken van algemene competenties, zoals medisch leiderschap of onderwijs.

Toelatingseisen en solliciteren

In principe kan elke afgestudeerde basisarts solliciteren. Enige ervaring (in neurologie of bijvoorbeeld interne geneeskunde) strekt tot aanbeveling, evenals aantoonbare neurologische wetenschappelijke belangstelling. Het is geen vereiste om gepromoveerd te zijn.

Voor de neurologieopleiding is veel belangstelling. Toch is de opleiding niet voor vele jaren vol gepland. De afdeling Neurologie streeft ernaar om de opleiding zo in te richten dat er meestal binnen afzienbare tijd een plaats beschikbaar is.

Opleider

Dr. Vincent J.J. Odekerken, (plv) opleider: Prof. dr. Yvo B.W.E.M. Roos

Vragen en contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Meeth, secretaresse onderwijs- en opleidingszakenw.m.vanderree@amsterdamumc.nl