Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar:
polikliniek neurologie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Neurologie (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Neurologie.

Contact en afspraak

Uw huisarts of medisch specialist verwijst u naar de polikliniek Neurologie van Amsterdam UMC, locatie AMC. Deze polikliniek richt zich op ziekten van het zenuwstelsel en de spieren. U kunt hier terecht voor onderzoek en behandeling.

Wie we behandelen

Op onze polikliniek behandelen we mensen met verschillende aandoeningen. Voorbeelden zijn:

 • hersenvaatziekten;
 • ziekte van Parkinson;
 • epilepsie;
 • een beroerte (CVA);
 • spierziekten en
 • infectieziekten van het zenuwstelsel.

Wat kan ik verwachten?

Bij uw bezoek aan de polikliniek leggen we uit wat er bij u aan de hand is. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om u te behandelen. Misschien zijn er zelfs nog wat vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Verder licht de arts u in over de eventuele risico's van de behandeling en over andere mogelijkheden om u te behandelen, als die er zijn. Bovendien vertellen we u wat de vooruitzichten zijn en wat u van de behandeling kunt verwachten.

Wachttijden

Onder wachttijd wordt verstaan het aantal maanden tussen het moment dat er voor u een verwijzing is ontvangen en de  eerste afspraak bij de neuroloog.

Onze wachttijden zijn momenteel langer dan wenselijk. We doen ons best u zo snel mogelijk te helpen. Kijk voor het meest actuele overzicht in de tabel hier onder. Voor medische vragen kunt u tot die tijd terecht bij uw verwijzend arts.

De neuroloog beoordeeld alle verwijzingen die binnen komen. Moet u met spoed gezien worden? Dan wordt u binnen 2 weken opgeroepen. Uw verwijzend arts kan altijd met de neuroloog overleggen.

Wachttijd update: 20 juni 2023.

Specialisme:                                                                     wachttijd*

 • Algemene neurologie / hoofdpijn                            ± 5 maanden
 • Hersenvaatziekten                                                       ± 2 maanden
 • Bewegingsstoornissen neurolgie / Parkinson      ± 2 maanden
 • Een beroerte (CVA)                                                      ± 2 maanden
 • Spierziekten                                                                  ± 2 maanden
 • Infectieziekten van het zenuwstelsel                      ± 1 maand

*) Deze wachttijd is een indicatie, uw wachttijd kan hiervan afwijken. Aan deze wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Mocht uw afspraak niet kunnen wachten dan kan uw verwijzend arts overleggen met de neuroloog via onderstaand telefoonnummer.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar we artsen en specialisten opleiden. Daarom komt het voor dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Route

De polikliniek Neurologie ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) op de tweede verdieping. Om er te komen neemt u de lift naar de tweede verdieping en meldt u zich bij de aanmeldzuil of bij de polikliniek neurologie zelf aan. De hoofdbalie bevindt zich links van de liften.

Neurologie

020 - 566 2500

Wachttijd Neurologie

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Neurologie: 29 dagen.

Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patient verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekering waarbij u verzekerd  bent.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Meer over uw bezoek aan het AMC: