Aanvraag herhaalrecept

Met dit formulier kunt u een herhaalrecept voor de polikliniek Oogheelkunde aanvragen. Dit is alleen bestemd voor patiënten die bij ons onder behandeling zijn.

  1. Start
  2. Afronding
Start
(7-cijferig nummer van patientenpas)

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: