Oogheelkunde - Opleiding tot oogarts

De opleiding tot oogarts duurt 5 jaar. In het AMC zijn op de afdeling oogheelkunde gemiddeld 20 artsen in opleiding tot specialist (aios). De alliantie Amsterdam UMC heeft tot gevolg dat de opleiding tot oogarts gezamenlijk vormgegeven zal worden door VUmc en AMC.

Informatie

In het eerste jaar zullen de vaardigheden worden aangeleerd die noodzakelijk zijn om diensten te draaien (spleetlamponderzoek, funduscopie, gonioscopie, tonometrie, laseren, intravitreale injecties). In dit jaar zal de entreetoets (Kanski toets) worden gedaan.

De opleiding is verdeeld in stages, waarbij tijdens elke stage aandacht wordt besteed aan een specifiek onderdeel van de oogheelkunde. De onderdelen die aan bod zullen komen zijn glaucoom, retina, oogleden/orbita/traanwegen, strabismus en kinderoogheelkunde, cornea en cataract, uveitis en neurophthalmologie. Het aanleren van chirurgische vaardigheden is opgebouwd in verschillende stappen, waarbij wordt begonnen met ooglid- en strabismuschirurgie, daarna wordt geoefend in het wetlab en op de Eyesi, waarna de intraoculaire chirurgische vaardigheden worden aangeleerd (cataractchirurgie).

Jaarlijks worden  kennistoetsen gedaan, gebaseerd op de leerstof van de American Academy of Ophthalmology. Een deel van de opleiding zal plaatsvinden in het Oogziekenhuis Zonnestraal Amsterdam, waar tweedelijns oogheelkundige zorg wordt verleend. Daarnaast is er een perifere stage in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam.

Toelatingseisen en solliciteren

Onderzoeks- of klinische (ANIOS) ervaring in de oogheelkunde strekt tot aanbeveling.

Opleider

dr. I. J. E. van der Meulen

Vragen en contact

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met mw. Van der Poel, e-mail c.m.vanderpoel@amc.uva.nl