Speerpunten

Hieronder zijn onze 7 speerpunten te vinden

Complexe prothesiologie

Prothese chirurgie behoort tot een van de meest uitgevoerde en meest succesvolle orthopedische ingrepen. Ondanks een goede overlevingsduur van de prothese gaat deze soms "slijten".

Een van de speerpunten van AUMC is het behandelen van de complexere prothese problemen in een patiëntengroep waar vaak specifieke expertise voor nodig is.

De belangrijkste redenen voor het vervangen of reviseren van een prothese zijn het loslaten of slijten van een van de onderdelen, een verkeerde positie, een botbreuk bij of infectie van de prothese.

Wanneer sprake is van bijvoorbeeld een infectie rond een prothese wordt uw behandelplan multidisciplinair besproken door een gespecialiseerd ervaren team bestaande uit infectiologen, radiologen, medische microbiologen en orthopedisch chirurgen. Ook is de expertise van een plastisch chirurg soms vereist, en bij ons gewaarborgd, voor wondbedekking. Er is in het AUMC uitgebreide ervaring met behandelen van prothese infecties zowel in één tempo; een ”one stage” revisie als indien nodig in meer dan 1 operatie; een “two stage” revisie.

Tevens worden de inzichten die in het verleden zijn verkregen op basis van wetenschappelijk onderzoek toegepast in de praktijk. Er wordt onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van betere diagnostische methoden voor prothese loslating, onderzoek naar het herstel na de operatie, met specifieke aandacht voor terugkeer naar werk, en naar nieuwe 3D operatietechnieken. Het kan zijn dat u wordt gevraagd om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek, hierover wordt u geïnformeerd en de keuze om mee te werken blijft altijd aan u.

In minder voorkomende gevallen worden ook primaire (eerste) protheses geplaatst. Vaak gaat het hier om verwijzingen via collega medisch specialisten, die wegens specifieke technische expertise of bijkomende ziekten naar het AUMC komen. Hierbij moet er ook worden gedacht aan posttraumatische letsels, geïnfecteerde gewrichten of bijvoorbeeld botuitzaaiingen rondom de heup en knie. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van bovengenoemde expertise bij poliklinische tweede of derde opinies, aangevraagd door externe orthopedische chirurgen. Dit resulteert soms maar ook niet altijd in een overname van de behandeling, er kan ook een advies uit voortvloeien.

In het AUMC wordt gebruik gemaakt van prothese merken met een lange internationale geschiedenis en wetenschappelijke onderbouwing van succes.

Enkel en voet chirurgie

Jaarlijks worden in het AMC circa 400 mensen met aandoeningen aan de voet, enkel, knie of heup behandeld. Het AMC is in het bijzonder gespecialiseerd in de enkel.

Het afgelopen decennium heeft onze expertise bij de diagnostiek, behandeling en herstel na operatieve behandeling van enkelletsel een vlucht genomen. Ons team is internationaal bekend en behandelt alle enkelletsels, waarbij in het AMC kraakbeenletsels, posttraumatische deformiteiten, hereditaire deformiteiten en artrose worden behandeld volgens de nieuwste technieken.

Het AMC is coördinerend centrum voor het gebruik van stamcellen bij (vroege) enkelartrose en peesafwijkingen. Dit wordt alleen gedaan in geregistreerd studieverband.

Kinderchirurgie

Voor de kinderorthopedie werkt het VUmc nauw samen met de Amsterdamse kinder- orthopeden in het KOCA ( Kinder Orthopedisch Centrum Amsterdam). Hierin participeren OLVG, AMC en VUmc.

Doel hiervan is  dat elke patiënt bij de juiste behandelaar komt en daartoe worden patiënten ook zo nodig naar deze partners verwezen. Verder maakt  de afdeling deel uit van de kinder-orthopedische alliantie met  de andere academische kinderorthopeden in Nederland.

VUmc richt zich  op de  volgende kinder-orthopedische speerpunten:

Kinderen met neuromusculaire ziekten ( cerebrale parese, artrogrypose, obstetrisch plexus brachialis letsel, spina bifida, etc.  ). Deze kinderen hebben vaak afwijkingen aan het bewegingsapparaat die een rol spelen bij hun beperkingen. Doel van de diagnostiek en behandeling kan zijn de mobiliteit te optimaliseren. Voor deze zorg is er ook een multidisciplinair overleg (MDO) met de revalidatie geneeskunde. 

De afdeling orthopedie is gespecialiseerd in de operatieve behandeling van heel jonge kinderen bijvoorbeeld in het kader van DDH ( heupluxatie of heupdysplasie) of in het kader van andere congenitale afwijkingen.

Verwijzingen door collega medisch specialisten zijn welkom zowel voor diagnostiek als voor eventuele behandeling.

Orthopedische oncologiel

Bottumoren zijn relatief zeldzaam. Omdat deze tumoren vaak in de buurt van grote gewrichten zitten, betreft het zeer complexe en gespecialiseerde chirurgie.

We zorgen voor een optimale behandeling van mensen met een bottumor. Dit doen we van diagnose en behandeling tot en met de revalidatie en nazorg.

Orthopedische traumatologie

Het AMC is aangewezen als Traumacentrum. De afdeling Orthopedie van het AMC verzorgt de acute traumatologie van het houdings- en bewegingsapparaat. Dit in samenwerking met de afdeling Heelkunde.

Naast deze rol bij de acute opvang is de afdeling Orthopedie van het AMC gespecialiseerd in de behandeling van complexe botbreuken en moeilijk genezende botbreuken (non-union en malunion).

Sport

De afdeling Orthopedie stond aan de wieg van het Academisch Centrum voor Evidence Based Sports Medicine (ACES). Binnen het ACES wordt de zorg voor de geblesseerde topsporter vormgegeven. Topsporters uit binnen- en buitenland komen naar onze kliniek voor de oplossing voor hun problemen.

De afdeling Orthopedie van het AMC, met een partnerschap met de afdeling Sociale Geneeskunde van het VUMC, is 1 van de 9 geaccrediteerde IOC Research Centres wereldwijd.

Binnen de Amsterdam Collaboration for Health and Safety in Sports (ACHSS) staat opnieuw de preventie en behandeling van de topsporters centraal.

Wervelkolomchirurgie

Dit zijn aandoeningen van de rug zoals deformiteiten ofwel verkrommingen van de rug (scoliose en of kyfose), veroudering en slijtage ofwel degeneratie van de rug met een scoliose, infecties en tumoren in de rug en breuken of fracturen van de rug na een ongeval en de late gevolgen hiervan.

Verwijzingen door collega medisch specialisten voor ernstige degeneratieve deformiteiten zijn  welkom zowel  voor diagnostiek als voor eventuele behandelingcontent