Marti-Keuning Eckhardt Stichting

De Marti-Keuning Eckhardt Stichting (Stichting MKE) is bij notariële akte d.d. 15 mei 2008 te Amsterdam ontstaan als fusie tussen de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Orthopedische Chirurgie en de Keuning Eckhardt Stichting. De Stichting is ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer 41205384. De doelstelling van de Stichting is het bevorderen van wetenschap en cultuur, waaronder het bevorderen van het medisch wetenschappelijk onderzoek, met name op het gebied van de orthopedische chirurgie en in culturele zin met name het ondersteunen van jong talent in de klassieke muziek en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Word donateur

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: