Veelgestelde vragen polikliniek Orthopedie

Hoe lang duurt het voor ik een afspraak kan maken?

Voor een eerste consult dient u in het bezit te zijn van een verwijsbrief van uw huisarts of uw specialist. Nadat u deze verwijsbrief naar de polikliniek Orthopedie hebt gestuurd, ontvangt u schriftelijk een afspraak op de polikliniek.

Als u buiten ons basiszorggebied woont, geldt een vergelijkebare procedure als voor een second opinion en is de wachttijd wat langer. Het hangt er dan vanaf hoe snel de gegevens bij ons binnen is. Als alles direct wordt opgestuurd, kan de afspraak direct worden gemaakt, zodra de gegevens zijn beoordeeld door een arts. Als de gegevens eerst moeten worden opgevraagd, duurt het langer.

Ik wil graag een second opinion, kan dat?

Wilt u zelf - of vraagt de huisarts of specialist - een second opinion, dan willen wij graag eerst alle informatie over uw ziekte opgestuurd krijgen.

Om uw verzoek te kunnen beoordelen, hebben wij het volgende nodig:

 • alle relevante correspondentie over uw klacht;
 • alle relevante röntgenfoto’s;
 • een verwijzing van uw behandelend specialist of uw huisarts; hierin moet duidelijk de reden voor de second opinion staan vermeld.

Alle gegevens graag opsturen naar:
AMC Polikliniek Orthopedie
A1-4
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

Voor het opvragen van correspondentie en röntgenfoto’s bij uw behandelend specialist of huisarts kunt u gebruik maken van onderstaand te downloaden aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier moet voorzien zijn van uw handtekening.

Wanneer al deze gegevens op de polikliniek aanwezig zijn, kunnen wij een afspraak voor uw maken. Houdt u er rekening mee dat het enige weken kan duren voordat u een afspraakbevestiging ontvangt.

Zonder deze informatie kunnen wij geen afspraak voor u maken. Wanneer we de gegevens hebben ontvangen, worden ze bekeken door de orthopedisch chirurg. Hij bepaalt bij wie u de afspraak krijgt. De afspraak krijgt u thuisgestuurd. Wij geven dan een advies en meestal wordt de behandeling dan weer overgenomen door uw oorspronkelijke behandelaar. Let op: de afdeling Orthopedie verricht geen second opinion bij rugklachten. Schouderklachten worden in het AMC gezien door een arts uit het Flevoziekenhuis.

Wordt de behandeling bij een second opinion door het AMC overgenomen?

Tijdens het consult wordt dit met u besproken door de arts.

Welke dokter zal mij behandelen?

In de afspraakbevestiging die u thuisgestuurd krijgt, staat de naam van de specialist bij wie u de afspraak heeft.

Hoe lang duurt een consult?

Voor een eerste consult wordt 30 minuten gerekend. Het is mogelijk dat er ook nog röntgenfoto’s gemaakt moeten worden en dat er overleg nodig is. Dat betekent dat uw totale consult langer kan duren.

Kan ik mijn afspraak op de polikliniek vervroegen?

Wanneer u dusdanige (pijn)klachten heeft dat u de gemaakte afspraak wilt vervroegen, dan kan dit alleen via de huisarts. De huisarts bepaalt of het nodig is dat u eerder gezien wordt door de specialist. Heeft u pijnklachten na een operatie door de orthopedisch chirurg? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek (020-566 2551), de orthopedisch chirurg zal beoordelen of een eerdere afspraak zinvol is en u zo nodig eerder te zien.

Kan ik afspraak maken voor een telefonisch consult bij de orthopedisch chirurg?

Dit kan niet bij alle orthopedisch chirurgen. Een telefonische afspraak is alleen mogelijk wanneer de orthopedisch chirurg dit met u afspreekt.

Ik wil graag een MRI-onderzoek laten doen vóór mijn afspraak bij de orthopedisch chirurg. Kan ik hiervoor een aanvraagformulier krijgen?

Misschien heeft u van uw huisarts of fysiotherapeut het advies gekregen om een MRI-onderzoek te laten doen. De orthopedisch chirurg zal echter eerst uw klachten beoordelen tijdens een consult op het spreekuur. Daarna wordt zo nodig een MRI-onderzoek afgesproken.

Hoe maak ik een afspraak met de orthopedisch schoenmaker?

Op polikliniek orthopedie heeft ook een orthopedisch schoenmaker spreekuur. Deze ziet enkel patinten die bij polikliniek orthopedie van het AMC bekend zijn. Afspraken maakt u via de doktersassistenten op de polikliniek of via (020-5662551).

Ik wil graag een kopie van mijn medische gegevens/dossier. Hoe kom ik hier aan?

Voor het maken van een kopie van uw medische gegevens hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. U kunt hiervoor het formulier Aanvraag kopie medisch dossier bij de polikliniek gebruiken.

U stuurt het ingevulde formulier en een kopie van uw (geldig) legitmatiebewijs op naar:

AMC Polikliniek Orthopedie
A1-4
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

Wij nemen uw aanvraag dan zo snel mogelijk in behandeling.

Er zijn röntgenfoto’s gemaakt en deze wil ik graag opvragen. Hoe doe ik dit?
Als u een dvd wilt met daarop uw röntgenfoto’s en scans, kunt u deze opvragen bij de met behulp van het eerder genoemde formulier bij afdeling Radiologie.
Ik heb een prothese en wil graag gaan vliegen. Kan ik een bewijs (travelcard) krijgen?

U kunt zonder problemen op reis met het vliegtuig. Een bewijs dat u een prothese heeft, voorkomt tegenwoordig niet meer dat u alsnog gecontroleerd wordt als u gaat vliegen. Wel kunt u bij de controle vermelden dat u een prothese heeft. Soms zal men dit nog eens extra controleren met een metaaldetector.

Hoe kom ik aan een geneeskundige verklaring?

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn:

 • is iemand in staat om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen;
 • is een geboekte reis terecht geannuleerd of
 • heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de 'eigen' dokter). Zo'n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(en).

Wanneer mag ik weer gaan fietsen en autorijden na een operatie?

Bespreek dit met uw behandelend arts of de orthopedisch verpleegkundige. Fiets in eerste instantie zonder grote kracht of inspanning. Autorijden is in principe toegestaan als u voldoende controle heeft over uw geopereerde ledemaat en geen hulpmiddel meer nodig heeft bij het lopen.

In overleg met uw behandelende arts mag u meestal na 6 weken weer proberen zelf auto te rijden. Lees verder vooraf de polisvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij door.

Mijn persoonlijke gegevens zijn veranderd, waar moet ik dit wijzigen?

Let er altijd goed op dat uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn, kloppen. Denk hierbij aan uw adresgegevens, telefoonnummer, huisarts en zorgverzekeraar. Als er persoonlijke gegevens veranderd zijn, is het belangrijk dit zo spoedig mogelijk door te geven.

Adreswijzigingen kunt u doorgeven bij de Inschrijfbalie of per mail: pat.admin@amc.nl.

Mijn medicijnen zijn op. Hoe kom ik aan een herhaalrecept voor Orthopedie?
Bureau Planning en Opname van het specialisme Orthopedie is op werkdagen van 14.00 tot 15.00 uur te bereiken op telefoonnummer 020-566 2956. Voor een tussentijds herhaalrecept voor uw medicijnen kunt u terecht bij uw huisarts. De huisarts heeft een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt.
Ik heb veel pijnklachten. Kan ik medicijnen tegen de pijn krijgen?

Voor medicijnen tegen de pijn kunt u terecht bij uw huisarts. De orthopedisch chirurg schrijft deze alleen voor u voor als u op consult komt.

Ik moet fraxiparine (antistollingsmedicatie) gebruiken na mijn operatie. Hoe lang moet ik hiermee door blijven gaan?
Antistollingsmedicatie is nodig wanneer u niet/weinig mobiel bent. U krijgt deze vaak voorgeschreven na een operatie. In principe maakt u het aantal antistollingsmedicijnen (fraxiparine) op die de arts heeft voorgeschreven. Standaard wordt na heup- en knieprotheseoperaties 5 weken antistollingsmedicatie voorgeschreven.
Hoe lang duurt het voordat een corticosteroïden-injectie gaat werken?

De eerste twee uur na de injectie is de plek wat verdoofd. Binnen twee dagen zal de injectie gaan werken. Als gevolg van de werking kan de pijn de eerste twee weken juist toenemen. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld paracetamol nemen. Daarnaast kan de plek wat opzwellen of rood worden. Ook kan uw gezicht een rode kleur krijgen. De daadwerkelijke werking van de injectie verschilt per persoon.

Als er koorts optreedt en de plek van de injectie erg warm en rood wordt, neemt u dan contact op met de polikliniek Orthopedie (020-566 2551).

Ik heb een knie-/heupprothese en moet een behandeling bij de tandarts ondergaan. Moet ik hiervoor antibiotica gebruiken en hoe kom ik aan een recept?

Als u een prothese heeft gekregen, dient u dit altijd te melden bij opname in het ziekenhuis of poliklinisch behandeling. Bij de volgende behandelingen moet u antibiotica gebruiken:

 1. ingrepen in de mondholte - behandeling van tandvlees waarbij een bloeding te verwachten is - alle wortelkanaalbehandelingen met het openen van de wortelpunt - het trekken van tanden of verwijderen van wortelresten - kaakchirurgische ingrepen en parodontale operaties.
 2. ingreep in de bovenste luchtwegen - verwijderen van keel en/of neusamandelen - insnijden abces in de keelholte - spoelen van kaak- / voorhoofd- en bijholtes.
 3. diagnostische of operatieve ingrepen in de urinewegen.
 4. ingrepen in geïnfecteerd weefsel, zoals het ontlasten van een huidabces of steenpuist. U kunt hiervoor een recept krijgen via de tandarts of de huisarts.
Wanneer word ik geopereerd?

Vragen over de datum van uw operatie bij het specialisme kunt u stellen aan de opname en operatieplanner van het specialisme waar u onder behandeling bent. De juiste telefoonnummers en bereikbaarheidstijden van de diverse planbureaus vindt u terug bij de desbetreffende poliklinieken. Via de telefonische routing wordt u doorgesluisd naar het  juiste planbureau en die kunnen u informeren over de wachttijd voor de operatie.

Let op! Voor iedere specialisme gelden andere wachttijden en procedures.

Ik beb een operatie gehad en moet mijn hechtingen laten verwijderen. Waar gebeurt dit?
 • Oplosbare hechtingen hoeven niet te worden verwijderd; deze lossen vanzelf op. U herkent oplosbare hechtingen aan het doorzichtige materiaal (soort ‘visdraad’).
 • Zwarte hechtingen en krammen moeten door de huisarts worden verwijderd na de afgesproken periode.
Hoe verzorg ik mijn wond?

De wond moet schoon en droog blijven. huid rondom de hechtingen / nietjes kan er wat rood of geïrriteerd uitzien. Soms is deze iets gezwollen. Als na 14 dagen de hechtingen / nietjes verwijderd zijn, neemt deze roodheid af, tot die tijd is een pleister ter bescherming van de hechtingen voldoende. Wanneer het wondgebied erg gezwollen is, rood wordt, warm aanvoelt of als er vocht uit komt, is het verstandig contact op te nemen met polikliniek orthopedie (020-566 2551).

Mag ik autorijden na een injectie/marcaïnisatie?

Het is raadzaam iemand mee te nemen die u kan rijden. Alhoewel autorijden meestal goed mogelijk is na een injectie in de knie of schouder, kan de verdoving het gevoel en de kracht beïnvloeden.

Ik wil graag een verwijzing voor fysiotherapie/hulpmiddelen. Hoe krijg ik die?

Een verwijzing voor de fysiotherapeut/hulpmiddelen kunt u krijgen via uw behandelend orthopedisch chirurg. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Orthopedie (020-566 2551).

Ik heb klachten en maak me zorgen. Hoe weet ik of ik een infectie/ontsteking heb?

Als het wondgebied erg gezwollen, warm en rood is en/of u koorts heeft, adviseren wij u tijdens kantooruren contact op te nemen met de polikliniek Orthopedie (020-566 2551).

In de weekenden of in avond adviseren wij u contact op te nemen met de Spoedeisende Hulp via 020-566 9111.

Ik heb onlangs gips gekregen en heb nu (meer) last. Wat moet ik nu doen?

Mogelijk zit uw gips te strak waardoor u klachten krijgt. U kunt contact opnemen met de Gipskamer 020-566 2296 en zij helpen u dan verder.

In de weekenden of in avond adviseren wij u contact op te nemen met de Spoedeisende Hulp: 020-566 9111.

Ik heb krukken nodig voor na mijn operatie. Hoe kom ik hier aan?
Als u krukken nodig heeft, kunt u deze lenen bij de thuiszorgwinkel bij u in de omgeving.
Ik heb een operatie gehad en mijn pleisters mogen eraf. Deze zitten echter vastgeplakt. Hoe kan ik deze los krijgen?

Als u na het verwijderen van de pleister mag douchen, is het spoelen met schoon water effectief om de pleister los te weken.

Wanneer mag ik douchen na operatie?

Het hangt af van de operatie en het wondgebied wanneer u weer mag douchen de arts of verpleegkundige zal dit met u bespreken bij ontslag.

In de meeste gevallen (bijvoorbeeld na een kijkoperatie) mag het wondgebied nat worden zodra de wondjes droog zijn. U mag dan echter geen zeep gebruiken.

Na mijn operatie heb ik pijnklachten. Kan ik eerder terecht op het spreekuur dan de eerstvolgend geplande controleafspraak?

Heeft u pijnklachten na een operatie door de orthopedisch chirurg? Dan kunt u contact opnemen met polikliniek Orthopedie (020-566 2551) voor het vervroegen van de eerste controleafspraak na uw operatie. De orthopedisch chirurg zal beoordelen of een eerdere afspraak zinvol is en u zo nodig eerder te zien.

Welke arts is gespecialiseerd in voet-, enkel-, knie-, heup- of schouderklachten?
 • Enkelchirurgie: prof. Kerkhoffs; dr. Stufkens, dr, Krips, dr, Blom.
 • Sportchirurgie (enkel-, knie- en spierletsels): prof. Kerkhoffs.
 • Voetchirurgie: dr. Struijs;, dr. Stufkens. -Kniechirurgie: prof. Kerkhoffs, dr. Schafroth en dr. Schaap.
 • Heupchirurgie: dr. Schafroth, en dr. Schaap;, dr. Krips, dr. Blom, drs. Saouti.
 • Elleboogchirurgie: prof. Eygendaal.
 • Schouderchirurgie: dr. Kloen; dr. Falke, dr. Dijkstra (ziekenhuis).
 • Oncologische chirurgie: dr. Bramer en dr. Schaap.
 • Traumachirurgie: dr. Kloen, dr. Schafroth en prof. Kerkhoffs.
 • Wervelkolomchirurgie: prof. Van Royen; drs. Stadhouder; dr. Jiya (alleen VUmc).
 • Kinderorthopedie: dr. Struijs, dr. Van der Sluijs, dr. Witbreuk, dr. Kurek. (AMC/OLVG/VUmc).
Word ik door de specialist zelf geholpen?

Bij het eerste consult wordt u meestal eerst gezien door een orthopedisch chirurg in opleiding; er is altijd overleg met de specialist.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: