Algemeen / contactinformatie

De informatie op de afdelingspagina van Pathologie bevat informatie voor zowel interne als externe geïnteresseerden en/of aanvragers.

De afdeling Pathologie van Amsterdam UMC heeft ongeveer 350 medewerkers, verdeeld over 2 locaties, AMC en VUmc. Binnen de afdeling zijn de volgende subafdelingen te vinden:

  • Histologisch laboratorium
  • Cytologisch laboratorium
  • Biobank
  • Electronen microscopie
  • Moleculaire diagnostiek
  • Mortuarium en obductie afdeling
  • Research laboratorium

De patiëntenzorg heeft als belangrijkste rol om op basis van biopten, chirurgisch verwijderd weefsel en losse cellen een diagnose te stellen. Bij biopten zal deze diagnose vaak de basis vormen voor het opstellen van een behandelplan. Bij de beoordeling van door de chirurg verwijderde (delen van) organen wordt in aanvulling op de diagnose ook onderzoek naar andere kenmerken van het verwijderde weefsel gedaan, bij verwijdering van een tumor bijvoorbeeld: zijn de snijranden vrij? zijn er markers die de gevoeligheid voor specifieke geneesmiddelen kunnen helpen voorspellen?

De basis voor de diagnostiek bestaat uit de macroscopische beoordeling van het weefsel; het door de microscoop beoordelen van - gemaakte - dunne plakjes. Daarnaast wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van aanvullende technieken zoals moleculair diagnostische tests. Het histologisch laboratorium zorgt er voor dat van stukjes weefsel de voor het verdere microscopische onderzoek zo belangrijke dunne plakjes gemaakt worden. Vervolgens worden hierop tal van aanvullende diagnostische technieken toegepast. Het cytologisch laboratorium bewerkt en beoordeelt door puncties en uitstrijken verkregen materialen (bijvoorbeeld baarmoederhalsuitstrijkjes of pleuravocht) zodat de losse cellen door de microscoop beoordeeld kunnen worden. De laboratoria voor speciële technieken, immuunhistochemie en moleculaire diagnostiek voeren daarna aanvullende tests uit om tot een nog meer verfijnde diagnose te komen.

Informatie over het insturen van patiëntmateriaal door interne en externe aanvragers kunt u vinden onder aanvragen/inzendprocedure.

Het uitvoeren van obducties bij patiënten die in Amsterdam UMC overleden zijn, behoort ook tot de taken van de afdeling Pathologie. Meer informatie hierover kunt u vinden onder de afbeelding: Aanvragen/Inzendprocedure op de vorige pagina.

Contactinformatie

Medische administratie
Unithoofd: Mevr. H.J. Wagter
Tel. 020-566 2827
Fax 020-697 9567
E-mail pathologie@amsterdamumc.nl
Openingstijden 08.00-16.30 uur

Secretariaat staf / onderwijs / opleiding
Unithoofd: Mevr. H.E.M. Krekel
Tel. 020-566 6646 of 06-2969 5071
E-mail pathol@amsterdamumc.nl

Mortuarium en obductieafdeling
Unithoofd: Mevr. A.R. Verlaan
Tel. 020-566 3020 of 06-5006 3798
Tel. 020-566 9111 (buiten kantoortijden via de centrale)
E-mail ar.verlaan@amsterdamumc.nl
Openingstijden 07.30-17.00 uur

Biobank
Unithoofd: Mevr. A.R. Verlaan
Tel. 020-566 3020 of 06-5006 3798
Tel. 020-566 9111 (buiten kantoortijden via de centrale)
E-mail ar.verlaan@amsterdamumc.nl

Histologisch laboratorium
Unithoofd: Mevr. P.E.T. Scholten
Tel. 020-566 2941
E-mail pet.scholten@amsterdamumc.nl

Electronenmicroscopie
Unithoofd: Mevr. P.E.T. Scholten
Tel. 020-566 5634
E-mail pet.scholten@amsterdamumc.nl

Cytologisch laboratorium
Unithoofd: Mevr. S. de Geus
Tel. 020-566 4388
Email s.degeus@amsterdamumc.nl

Moleculair laboratorium
Unithoofd: dhr. J.A. Reinten
Tel. sein: 06 - 2511 6856
E-mail j.a.reinten@amsterdamumc.nl

Research laboratorium
Contactpersoon: Mevr. N. Claessen
Tel. 020-566 5708
E-mail n.claessen@amsterdamumc.nl