Kwaliteit

KAM-Zorgsysteem

De afdeling pathologie werkt volgens een integraal KAM-zorgsysteem (Kwaliteit, Arbo en Milieu) om de werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de patiëntenzorg/diagnostiek zo goed mogelijk uit te voeren en waar mogelijk te verbeteren.

Het kwaliteitssysteem is opgezet naar richtlijnen van de NEN-EN-ISO 15189 (Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie) en door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd.

Omdat deze norm is ondergebracht in de EA-MLA betekent dit dat de afdeling naast een nationale erkenning eveneens een internationale erkenning heeft verkregen. De scope (lijst met verrichtingen) waarvoor de accreditatie geldt, is opgenomen in de website van de RvA onder registratienummer M279.

Om onze dienstverlening te verbeteren kunt u ideeën, klachten en afwijkingen melden middels het zenden van een e-mail naar path-kwaliteit@amc.uva.nl. De e-mail zal altijd worden beantwoord.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: