Kwaliteit

KAM-Zorgsysteem

De afdeling pathologie werkt volgens een integraal KAM-zorgsysteem (Kwaliteit, Arbo en Milieu) om de werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de patiëntenzorg/diagnostiek zo goed mogelijk uit te voeren en waar mogelijk te verbeteren.

Het kwaliteitssysteem is opgezet naar richtlijnen van de NEN-EN-ISO 15189 (Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie) en door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd.

Omdat deze norm is ondergebracht in de EA-MLA betekent dit dat de afdeling naast een nationale erkenning eveneens een internationale erkenning heeft verkregen. De scope (lijst met methoden/technieken) waarvoor de accreditatie geldt, is opgenomen in de website van de RvA onder registratienummer M279.

Om onze dienstverlening te verbeteren kunt u ideeën, klachten en afwijkingen melden middels het zenden van een e-mail naar path-kwaliteit@amsterdamumc.nl. De e-mail zal altijd worden beantwoord.