Opleidingen

Informatie over de opleiding Pathologie Amsterdam UMC.

Het beroep

De meeste ziekten ontstaan op celniveau. Als klinisch patholoog bestudeer je deze ziektemechanismen en op deze manier vorm je een brug tussen de biologie en de geneeskunde. Je vertaalt een ziekteproces op celniveau naar een diagnose waar de behandelend arts vervolgens een beleid op kan maken. Als patholoog sta je met één been in de (cel)biologie en één been in de klinische geneeskunde. Je moet dus interesse in en kennis van beide kanten hebben. Alle vakgebieden waar weefsel bij een patiënt wordt weggenomen, van dermatologie, tot gynaecologie en neurochirurgie, hebben een evenknie binnen de pathologie: er zijn in totaal 20 deelspecialismen. Pathologie is zodoende een breed vak, en ook een vak dat snel verandert op basis van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Zo wordt binnen het moleculair genetisch onderzoek in rap tempo de genetische achtergrond van steeds meer tumoren opgehelderd en als patholoog kan je deze kennis direct integreren in je klinisch werk bij het typeren van tumoren. Als klinisch patholoog heb je (vrijwel) geen patiëntencontact, maar wel bijzonder intensief contact met andere specialismen. Het is dus ook bijzonder belangrijk als patholoog inzicht te hebben in de consequenties van een bepaalde diagnose op het klinisch beleid en je bevindingen goed te communiceren met de kliniek.

Essentiële eigenschappen voor een goede patholoog zijn oog voor detail, interesse in ziekte mechanismen en wetenschap, analytisch denkvermogen, overzicht kunnen houden en goed kunnen samenwerken. Het is essentieel dat een patholoog niet alleen een diagnose kan stellen, maar ook helder het belang hiervan kan communiceren naar de behandelend arts.

Erkende vervolgopleiding
Pathologie is een erkende vervolgopleiding. Dit betekent dat de opleiding onder toezicht staat van de twee KNMG-organen, CGS en RGS. Deze instanties houden bij wie welke opleiding volgt en controleren of de arts in opleiding uiteindelijk aan alle eisen voldoet om de titel te mogen voeren en deze in de toekomst te mogen behouden.

Duur opleiding
De medisch specialistische opleiding tot patholoog duurt 5 jaar. De eerste 3 jaar zijn gericht op het verkrijgen van basiskennis in alle grote deelgebieden binnen de pathologie. De AIOS rouleert hierbij elke 2-3 maanden tussen deelgebieden. Hierbij wordt 0,5-1,5 jaar besteed aan een perifere stage, waarbij alle grote deelspecialismen aan bod komen. De perifere stages worden aangeboden in Symbiant Alkmaar, Spaarne Gasthuis Haarlem en OLVG Amsterdam.

De laatste 2 jaar zijn gericht op verdere verdieping van kennis en differentiatie richting 2 tot 3 deelgebieden van primaire interesse. In dit laatste deel van de opleiding is er tevens ruimte voor wetenschappelijk onderzoek (als gepromoveerd bent is het mogelijk hier vrijstelling voor te krijgen).

Amsterdam UMC
Het Amsterdam UMC is een samenvoeging van het AMC en VUmc en er is daarmee een groot aanbod aan deelspecialismen en gespecialiseerde kennis aanwezig voor verdere verdieping. Naast de academische diagnostiek, wordt er ook diagnostiek verricht voor enkele perifere klinieken en huisartsen uit de regio.

Het Amsterdam UMC heeft expertise in:
- Bot- en wekedelen pathologie
- Cardiovasculaire pathologie
- Cytopathologie
- Dermatopathologie, in het bijzonder melanocytaire laesies
- Gastrointestinale oncologie, inclusief hepato-pancreaticobiliaire oncologie
en benigne gastrointestinale aandoeningen, inclusief benigne leverziekten
- Gynaecopathologie
- Hematopathologie
- Keel-neus-en orale pathologie
- Kinderpathologie
- Klinische obductiepathologie
- Longpathologie, inclusief interstitiële longaandoeningen
- Mammapathologie
- Moleculaire pathologie
- Nefropathologie, in het bijzonder benigne nieraandoeningen
- (Neuro)endocriene pathologie
- Neuro-oncologie en neurodegeneratieve ziekten
- Uropathologie

Toegangseisen en solliciteren
Sollicitanten dienen de studie geneeskunde succesvol te hebben afgerond. Aantoonbare belangstelling (wetenschappelijke of klinische ervaring) strekt tot aanbeveling.

Per jaar zijn er in het Amsterdam UMC 2-3 opleidingsplekken beschikbaar, waarbij de AIOS starten in het Amsterdam UMC of om een perifeer lab. De sollicitatie is in de regel 1 x per jaar, in september.

Vragen en contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. E. Barbé (email sturen) of dr. L. Koens (email sturen).

Links
Voor meer informatie t.a.v. het landelijk opleidingsplan, lees de website van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie huidige link is niet correct, gebruik deze:  Opleidingseisen – NVVP (pathologie.nl) en de website van de Landelijke Pathologie Assistenten Vereniging Home - Landelijke Pathologie Assistenten Vereniging (lpav.nl).