Plastische, reconstructieve en handchirurgie - Opleiding tot plastisch chirurg

Op de afdeling Plastische, reconstructieve en handchirurgie worden artsen in opleiding tot specialist (aios) opgeleid tot plastisch chirurg. Hierbij wordt samengewerkt met het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam en het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.

Doordat de aios een deel van de opleiding bij andere ziekenhuizen volgen, ontwikkelen zij een brede basiskennis over het vakgebied. Daarnaast doen geneeskundestudenten op de afdeling praktijkervaring op tijdens hun coschappen. De studenten werken onder supervisie van een plastisch chirurg. Ook verzorgt de afdeling opleidingen en cursussen voor onder andere verpleging, huisartsen en dermatologen. Verder worden regelmatig congressen georganiseerd om kennis met vakgenoten uit te wisselen en de laatste ontwikkelingen te bespreken.

Informatie over de opleiding

De opleiding tot plastisch chirurg in het AMC wordt vormgegeven samen met de plastisch chirurgen van het NKI/AVL te Amsterdam en van het Rode Kruisziekenhuis te Beverwijk. De opleidingsonderdelen die in het AMC worden gevolgd zijn algemene plastische chirurgie, hand en polschirurgie, kinderplastische chirurgie, reconstructieve chirurgie. In het NKI/AVL komt mammareconstructie en oncologische reconstructieve chirurgie aan bod en in Beverwijk algemene, esthetische en brandwondenreconstructies.

In het AMC wordt gestreefd naar een indeling van twee perioden van drie maanden in elk onderdeel waarin de AIOS gekoppeld is aan een staflid. In totaal wordt tweeënhalf jaar in het AMC doorgebracht. De start van de opleiding is bij voorkeur in het AMC.

De stage in Beverwijk wordt in blokken van twee keer zes maanden ingedeeld en de stage in het AVL betreft een periode van zes maanden in de tweede helft van de opleiding.

Hoe kom ik in opleiding?

De overheid bepaalt samen met allerlei partijen het aantal AIOS welke per jaar landelijk mag worden aangenomen. In het Concilium Plastico Chirurgicum wordt vervolgens de verdeling van de AIOS over de diverse opleidingen in het land gemaakt. Dit aantal wordt elk voorjaar bepaald. De afgelopen jaren werd de instroom in de opleiding door de overheid ingeperkt tot zeven AIOS plastische chirurgie per jaar. Voor 2016 zijn dit zestien AIOS landelijk. Het totale aantal varieert dus per jaar.

Elke opleiding in Nederland neemt zelf zijn AIOS aan. Er is dus geen landelijke procedure. Voor onze opleiding geldt dat de procedure pas start nadat het aantal aan te nemen AIOS bekend is. Wij streven ernaar de start van de opleiding te spreiden over het jaar dus bij twee AIOS per jaar is de start in januari respectievelijk juli van dat jaar.

Sollicitaties dienen schriftelijk plaats te vinden. U ontvangt een bevestiging van uw brief. Voor aanvang van de sollicitatieronde wordt een selectie gemaakt van uit te nodigen kandidaten. Deze ontvangen een uitnodiging voor een gesprek. Het sollicitatiegesprek gebeurt in het AMC met vertegenwoordigers van alle opleidingslocaties tegelijk.

Selectie van kandidaten

Bij de selectie van de kandidaten letten wij op verschillende zaken: chirurgische ervaring, wetenschappelijke interesse blijkend uit een of meerdere artikelen strekken tot aanbeveling maar zijn geen garantie uitgenodigd te worden voor een gesprek. De plastische chirurgie mag in het algemeen op veel belangstelling voor een sollicitatie rekenen. Helaas betekent het dat we ook mensen teleur moeten stellen.

U kunt uw sollicitatiebrief sturen naar:

Dr. M.C. Obdeijn 
opleider plastische chirurgie
G4-226 
Postbus 22660 
1100 DD Amsterdam

Sollicitaties bij voorkeur per brief.

Opleider:

Mw. Dr. M.C. Obdeijn

Vragen en contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: plastischechirugie@amc.nl of 020 - 566 4265

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: