Plastische, reconstructieve en handchirurgie - Opleiding tot plastisch chirurg

De afdeling Plastische, reconstructieve en handchirurgie van het Amsterdam UMC besteedt naast het verzorgen van topklinische patiëntenzorg ook veel aandacht aan research en onderwijs/opleiding. Geneeskunde studenten doen op de afdeling praktijkervaring op tijdens hun coschappen en de afdeling verzorgt opleidingen en cursussen voor onder andere medisch specialisten, verpleegkundigen en huisartsen. Verder worden regelmatig congressen georganiseerd om kennis met vakgenoten uit te wisselen en de laatste ontwikkelingen te bespreken. Een van de belangrijkste onderdelen is de opleiding van jonge artsen tot plastisch chirurg.

Informatie over de opleiding

De opleiding tot plastisch chirurg in het Amsterdam UMC wordt vormgegeven in samenwerking met het Rode Kruisziekenhuis te Beverwijk. Daarnaast worden er delen van de stages gedaan in het Spaarne Gasthuis, The Hand Clinic in Amsterdam, het Medisch Centrum Jan van Goyen in Amsterdam en het Amstelland ziekenhuis in Amstelveen. Het Rode Kruisziekenhuis/Spaarne gasthuis heeft een eigen opleidingsbevoegdheid. De andere opleidingsonderdelen maken deel uit van het Amsterdam UMC. Doordat de AIOS (arts in opleiding tot medisch specialist) worden opgeleid in een regionale setting, ontwikkelen zij een brede kennis van het vakgebied.

De opleiding start in principe met een stage van één jaar in het Rode Kruisziekenhuis. Daarna volgen stages in de universitaire centra en de andere deelnemende centra. Tevens zijn er 6-9 maanden naar keuze in te vullen, teneinde de opleiding individueel te optimaliseren. Er zijn op dit moment nog twee opleidingen binnen het Amsterdam UMC, locatie Vu en locatie AMC, deze zullen naar verwachting op korte termijn ook fuseren. Sinds januari 2021 worden de stages wel al over en weer op de twee locaties gelopen.

Hoe kom ik in opleiding?

De overheid bepaalt jaarlijks het aantal AIOS dat landelijk mag worden aangenomen. In het Concilium Plastico Chirurgicum wordt vervolgens een voorstel voor de verdeling van de AIOS over de diverse opleidingen in het land gemaakt, waarna dit wordt bekrachtigd door het BOLS (stichting die verdelingsvoorstellen maakt voor de instroom van de zorgopleidingen). In het algemeen zijn voor het Amsterdam UMC jaarlijks 2-3 opleidingsplaatsen beschikbaar. Dit aantal kan echter per jaar verschillen.

Elke opleiding in Nederland neemt zelf zijn AIOS aan. Er is dus geen landelijke procedure. Voor onze opleiding geldt dat de procedure pas start nadat het aantal aan te nemen AIOS bekend is. Wij streven ernaar de start van de opleiding te spreiden over het jaar, zodat de AIOS van dezelfde jaargang niet tegelijk beginnen. De precieze datum van aanvang vooropleiding en het individuele opleidingsplan worden in overleg met de opleider vastgesteld.

In juni en december komen de vacatures voor AIOS en in februari en augustus voor ANIOS online te staan en vindt er een ronde plaats om te solliciteren naar de (gemiddeld drie) AIOS en de (gemiddeld zes) ANIOS plekken van dat jaar. De nieuwe AIOS wordt bij voorkeur geselecteerd uit de ANIOS die werkzaam zijn geweest in het Amsterdam UMC, maar dit betekent niet dat anderen niet mogen solliciteren. Om een zo groot mogelijke kans te maken op een opleidingsplaats, adviseren wij wel om eerst te solliciteren voor een ANIOS plek. De ANIOS gaat een contract aan voor 6 maanden.

Sollicitaties dienen via de sollicitatiebutton in de vacature op de website www.werkenbijamsterdamumc.nl plaats te vinden. Tussentijds gestuurde open sollicitaties worden niet in de procedure meegenomen. U ontvangt een bevestiging van uw brief. Voor aanvang van de sollicitatieronde wordt een selectie gemaakt van uit te nodigen kandidaten. Deze ontvangen een uitnodiging voor een gesprek. Het sollicitatiegesprek is met vertegenwoordigers van alle opleidingslocaties en vindt plaats op een van de locaties van het Amsterdam UMC.

Selectie van kandidaten

De selectie van de kandidaten wordt gedaan door de opleidingsgroep op basis van de sollicitatiebrief en bijbehorend CV. Enige chirurgische ervaring en wetenschappelijke interesse blijkend uit een of meerdere publicaties strekken tot aanbeveling maar zijn noch voorwaarde, noch garantie voor een uitnodiging. De plastische chirurgie mag in het algemeen op veel belangstelling voor opleidingsplaatsen rekenen. Helaas betekent dit dat we ook vaak mensen teleur moeten stellen.

U kunt uw sollicitatiebrief richten aan:

Mevrouw dr. M.C. Obdeijn en de heer dr. H.A.H. Winters
Opleiders Plastisch, Reconstructieve en Handchirurgie
Amsterdam UMC

Vragen en contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de opleidingssecretaresse: Linda Nellen opleidingpch@amsterdamumc.nl

Inschrijven voor de vacature alert kan via: www.werkenbijamsterdamumc.nl/