Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Ziekenhuispsychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Graag wil de afdeling Psychiatrie – Stemmingsstoornissen van Amsterdam UMC, locatie AMC u informeren over hun zorgaanbod.

Onze academische afdeling is gespecialiseerd in complexe (vierdelijns) psychiatrische zorg voor ernstige stemmingsstoornissen zoals een depressieve of bipolaire stoornis. Verder is er aanbod voor terugvalpreventie. Recent is het transitiecentrum voor jongeren (16-25 jaar) met affectieve stoornissen geopend (TAS).

Onze afdeling levert ook tijdens de coronapandemie zorg, waaronder behandelingen en diagnostiek. De behandelingen worden face-to-face en digitaal verzorgd.

Het behandelcentrum van de afdeling biedt:

  • biologische behandelingen, waaronder medicatie, elektroconvulsieve therapie (ECT), rTMS en deep brain stimulation (DBS)
  • psychotherapie (zoals emotieregulatie, cognitieve gedragstherapie en diverse vormen van psychotherapie.

Dit gebeurt poliklinisch en (dag)klinisch. In het diagnosecentrum vindt diagnostiek plaats, waaronder intakegesprekken, ‘second opinions’ en aanvullende onderzoeken.

Voor u als verwijzer betekent dit dat u nog steeds patiënten naar ons kunt verwijzen. Heeft u vragen of wilt u overleggen over een verwijzing dan kunt u als verwijzer contact opnemen met één van de psychiaters via: stemming-amc@amsterdamumc.nl