25 nov 2021 | Verhaal

Invoering zorgprestatiemodel in 2022: wat verandert er?

Op 1 januari 2022 voert de overheid het zorgprestatiemodel in. Het zorgprestatiemodel is de naam voor de nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. Het zorgprestatiemodel verandert niets aan de zorg die u krijgt. Wel ziet de rekening er anders uit vanaf 2022.

De afdeling Psychiatrie brengt alle onderdelen van een behandeling in rekening volgens de afspraken van het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen ‘zorgprestaties’. Op het declaratie-overzicht ziet u deze zorgprestaties terug. Zo kunt u zien welke kosten zijn gemaakt.  

Wat gebeurt er met het eigen risico?

Het nieuwe zorgprestatiemodel kan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Krijgt u in 2021 een behandeling en loopt uw behandeling door in 2022? Dan valt de zorg tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte rekening van. De zorg in 2022 registreert uw zorgverlener volgens het zorgprestatiemodel. De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of u eigen risico moet betalen. Voor vragen over het eigen risico kunt u bellen met uw zorgverzekeraar.

Meer weten?

Vanuit het landelijke programma Zorgprestatiemodel is een folder gemaakt met uitgebreide informatie over het zorgprestatiemodel: patiëntfolder Zorgprestatiemodel (pdf). Of bekijk de website www.zorgprestatiemodel.nl voor meer informatie.