Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Behandelmethode Dramatherapie / sociale vaardigheden

Informatie over de behandelmethode Dramatherapie / sociale vaardigheden op de afdeling Psychiatrie, Stemmingsstoornissen.

Dramatherapie is een werkvorm op de afdeling Psychiatrie die zich richt op sociale vaardigheden, activering en inzicht. Drama is niet praten, maar doen en ervaren. Het is een sociaal middel waarin je met elkaar aan de slag gaat in  onder andere rollenspel, improvisatie, teksttheater en psychodramatechnieken. In een rol ben je niet echt, maar toch ervaar je in die rol wel veel van je werkelijke gevoelens,  vermogens en verlangens. 

In drama word verbeelding, inleving en associatie gestimuleerd, welke vaak door de depressie onderdrukt worden. Er kan geoefend worden met nieuw gedrag  en sociale vaardigheden. Niet effectieve sociale vaardigheden kunnen soms een gevolg en soms een deel van de aanleiding van de depressie kunnen zijn. In de oefeningen kan je je anders gedragen dan je je voelt vanuit de depressie en zo  kun je ervaren dat je ondanks de depressie contact kunt maken met anderen, initiatief durft te nemen, en kan voelen. Zelfs plezier en vitaliteit. En dat helpt om weer positiever over jezelf en de omgeving te kunnen gaan denken.   

Bij de sociale vaardigheidstraining kan de dramatherapeut kiezen tussen

  • meer het accent leggen op activering afleiding en plezier beleving
  • meer accent leggen op gedragsonderzoek en reflectie en ontwikkelen van nieuw gedrag

Door het doe-karakter van de zitting kan de dramatherapeut ter plekke aanmoedigen, feedback geven en tips voor gedrag, wat een sucses-ervaring in de hand werkt.

Bij het nabespreken van de oefening kunnen cliënten uiting geven aan hun belevingen, ervaren dat ze niet de enige zijn die tegen bepaalde zaken aanlopen, en opmerken waar hun krachten en valkuilen liggen.

In de multidisciplinaire richtlijnen van depressie (2013) staat: Er zijn aanwijzingen dat dramatherapie de beleving van de gemoedstoestand van de depressieve patiënt kan verbeteren en zijn vaardigheden in contact, initiatief nemen en zelfwaardering kan doen toenemen.