Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Electroconvulsietherapie (ECT)

Informatie over de behandelmethode Elektroconvulsietherapie (ECT) op de afdeling Psychiatrie, Stemmingsstoornissen.

ECT bestaat al lang en is een effectieve behandelingsmogelijkheid voor depressie. Deze behandeling is sinds de jaren negentig in toenemende mate weer in gebruik geraakt in Nederland, vooral bij mensen die onvoldoende verbeterd zijn op een reeks van behandelingen met antidepressiva en psychotherapie (therapieresistente depressie).

Wat gebeurt er bij ECT

Tijdens een ECT-behandeling wordt met behulp van een elektrische stroom een epileptisch insult opgewekt. Dit gebeurt onder volledige narcose (anaesthesie), waarbij uw spieren verslapt zijn om nadelige gevolgen van trekkingen te voorkomen.

Door het epileptisch insult vindt in de loop van een aantal behandelingen (meestal tweemaal per week) vaak een verbetering van de depressieve klachten plaats. Meestal zijn er tussen de vier en zestien behandelingen nodig. Helaas komt het ook voor dat ECT geen gunstig effect heeft. Het precieze werkingsmechanisme van ECT is niet opgehelderd.

Welke bijwerkingen heeft ECT

De belangrijkste bijwerkingen van ECT zijn hoofdpijn, spierpijn en lichte malaiseklachten direct na de behandeling. Daarbij hebben de meeste mensen die ECT ondergaan geheugenklachten. Dit zijn meestal geheugenklachten rond (voor en na) de ECT-sessie.

Deze geheugenklachten trekken vaak binnen vierentwintig uur weer grotendeels bij, maar kunnen ook langer blijven bestaan. De geheugenklachten verdwijnen meestal helemaal binnen één tot vier weken na het staken van de ECT.

De ernst en de duur van de geheugenklachten verschilt sterk tussen mensen. De manier van uitvoering van de ECT (plaatsing van de elektroden, sterkte van het energieniveau) hebben een invloed op de ernst van de geheugenklachten. Tenslotte is bekend dat een klein deel van de mensen die ECT ondergingen tot één jaar na de laatste ECT meer autobiografische geheugenklachten (‘wat deed ik op mijn verjaardag’) bleef houden.

Bij welke psychiatrische aandoeningen wordt ECT toegepast

De belangrijkste indicatie voor elektroconvulsie therapie is therapieresistente depressie. Soms wordt bij acuut levensbedreigende situaties eerder tot ECT overgegaan, zonder dat een reeks antidepressieve behandelingen heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor de behandeling van psychotische depressies.

Elektroconvulsie therapie wordt ook toegepast bij therapieresistente schizofrenie en manie, ernstige (lethale) katatonie en het maligne neurolepticasyndroom. Deze indicaties komen echter minder vaak voor.

Meer informatie

In de media

Meer informatie


Het AMC is een academisch ziekenhuis We doen wetenschappelijk onderzoek en leiden psychiaters, psychologe en verpleegkundige op. Tijdens uw behandeling kunt u gevraagd worden mee te werken aan onderzoek.