Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

High Intensive Care (Psychiatrie)

Op de High Intensive Care worden patiënten behandeld die acute psychiatrische zorg nodig hebben in het kader van uiteenlopende en soms gecombineerde diagnoses. Hierbij kan je denken aan een psychose, depressie en/of suïcidaliteit of een bipolaire stoornis, maar ook ter observatie en diagnostiek. Wat de patiëntengroep gemeen heeft is dat ze tijdelijk niet in staat zijn om thuis voor zichzelf te zorgen en daarom opgenomen worden. Het streven is een zo kort mogelijke duur van opname, snelle stabilisatie van psychiatrische klachten en doorstromen naar de open afdeling of terug naar huis. Hierbij is altijd aandacht voor het regelen van goede nazorg.

Patiënt staat centraal

Omdat een opname in een kliniek een ingrijpende gebeurtenis kan zijn voor patiënten, vindt het team van de High Intensive Care het heel belangrijk dat er gewerkt wordt vanuit de beleving en belangen van de patiënt. Er wordt dan ook gestreefd de wensen van de patiënt centraal te laten staan, en de zorg voor de patiënt af te stemmen met de patiënt zelf en zijn omgeving, zoals familie, partners en ambulante zorg.

Therapieprogramma ter ondersteuning van herstel

Op de High Intensive Care zijn 12 bedden beschikbaar. Er wordt 24-uurszorg geleverd door een team van psychiatrisch verpleegkundigen, psychiaters, artsen, psychologen, maatschappelijk werk en therapeuten. Naast een eventuele medische behandeling door middel van medicatie, wordt een divers therapieprogramma aangeboden om het herstelproces te ondersteunen. Op de afdeling is een algemeen therapieprogramma beschikbaar, met onderdelen als psychomotorische therapie (PMT), ergotherapie, muziektherapie en zingeving met onze geestelijk verzorger. Bij alle therapieën en programmaonderdelen geldt dat er per individu wordt bekeken wat iemand nodig heeft en aankan, zodat er voor iedereen zo veel mogelijk zorg op maat geleverd kan worden.

Algemene informatie over uw verblijf in Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u vinden bij Ínformatie over opname, of in de brochure 'Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC

High Intensive Care
020 891 3739