Kwaliteitsstatuut AMC Psychiatrie

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskunde GGZ, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplecht een kwaliteitsstatuut openenbaar te maken. Dit betreft het goedgekeurde Kwaliteitsstatuut AMC Psychiatrie.