Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Kwaliteitsstatuut AMC Psychiatrie

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskunde GGZ, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplecht een kwaliteitsstatuut openenbaar te maken. Dit betreft het goedgekeurde Kwaliteitsstatuut AMC Psychiatrie.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: