Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Levvel (kinder- en jeugdpsychiatrie) (kinderpolikliniek)

Informatie over de afspraak van uw kind op de polikliniek Levvel (kinder- en jeugdpsychiatrie).

Contact en afspraak

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor Levvel. Levvel is een organisatie die hulp biedt aan kinderen en jongeren met psychische problemen, zoals:

 • ADHD;
 • depressie;
 • borderline;
 • angst-, dwang- en ticstoornissen;
 • eetstoornissen;
 • autisme;
 • psychosen;
 • lichamelijk onverklaarde klachten;
 • trauma;
 • agressie, opstandigheid en
 • complexe gedragsproblemen.

Daarnaast heeft Levvel speciale behandelmogelijkheden voor gezinnen, kinderen in pleegzorg, kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en psychische problematiek, kinderen en jongeren met onderwijsproblematiek en jongeren met psychische problemen die in aanraking (dreigen te) komen met justitie.

Om bij een polikliniek van Levvel terecht te kunnen, moet u worden aangemeld. Dit kan gedaan worden door uw (huis)arts, specialist, Bureau Jeugdzorg, een GGZ-instelling of Ouder- en Kindcentrum/Centrum voor Jeugd en Gezin.

Voor aanmelding kunnen zij contact opnemen met het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt:

Een eventuele vervolgafspraak maakt u direct bij de balie na uw bezoek.

Meer informatie vindt u op de website van Levvel.

  Wat kan ik verwachten?

  U ontvangt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek voor u en uw kind. Bij de uitnodiging voor het gesprek sturen wij ook enkele vragenlijsten mee. Het is van belang dat u deze vragenlijsten ingevuld inlevert tijdens het kennismakingsgesprek. Hiermee krijgt de behandelaar meer zicht op uw kind en zijn of haar klachten.

  Bij het kennismakingsgesprek dient u ook uw pasje van de zorgverzekering en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

   Wachttijden

   Als een kind, jongere of gezin bij de Levvel wordt aangemeld doen wij ons best om zo snel mogelijk met de behandeling of onderzoek te starten. Helaas hebben wij voor sommige afdelingen zo veel aanmeldingen dat er een wachttijd is.

   Als u meer informatie wilt over de wachttijd van een bepaalde afdeling, dan kunt u contact opnemen met het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt:

   Postbus 303
   1115 ZG Duivendrecht
   T 088 - 054 7001
   E aanmelden@levvel.nl

   Route

   Levvel ligt in het APC gebouw. Als u het polikliniekgebouw door de draaideuren binnenkomt, loopt u recht door het gehele polikliniekgebouw naar het APC gebouw en volgt u hier de bordjes Levvel/kinderpsychiatrie route 42.

   Levvel

   088 - 054 7000

   Wachttijd Kinderpsychiatrie

   Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

   Stemmingsstoornissen

   • Aanmelding: 4 weken.
   • Behandeling: 2 weken.

   Angststoornissen

   • Aanmelding: 7 weken.
   • Behandeling: 2 weken.

   Vroege Psychose

   • Aanmelding: 3 weken.
   • Behandeling: 2 weken.

   Misofonie

   • Aanmelding: 7 weken.
   • Behandeling: 7 maanden.

   Meer over uw bezoek aan het AMC: