Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Psychiatrie module angststoornissen (onderwijs)

Angststoornissen richt zich op zorg en onderzoek van compulsiviteit en angst.

Locatie:

Academisch Psychiatrisch Centrum AMC Meibergdreef 5 Amsterdam

Contactpersonen:

 • Prof. dr. D.A.J.P. Denys: 020 - 891 3899
 • Drs M. Figee: 020 - 891 3844
 • Dr. N.C.C. Vulink: 020 - 891 3856

Getallen

 • 720 intakes per jaar
 • 24 plekken voor dagbehandeling
 • 6 klinische bedden
 • 5 programma’s voor dagbehandeling nl. BDD groep, 1 daagse OCS, 1 daagse angststoornissen, 2 daagse OCS en paniekgroep

Verwijzers

Huisartsen, instellingen, psychiaters, psychologen.

Dossiervoering

Elektronisch Patiënten Dossier (Psygis).

Onder de angststoornissen vallen in het AMC voornamelijk de posttraumatische stressstoornis, paniekstoornis, sociale fobie en specifieke fobieën. Onder het begrip compulsiviteit vallen stoornissen waarbij sprake is van obsessionaliteit en/of repetitief en oncontroleerbaar gedrag, zoals aandoeningen binnen het obsessieve-compulsieve spectrum (OCD, BDD, trichotillomanie), verslaving, maar ook neurologische bewegingsstoornissen en bijzondere aandoeningen als misofonie en body identity integrity disorder.

Er wordt geprobeerd om deze aandoeningen opnieuw te formuleren vanuit hun overeenkomsten in fenomenologie, neuropsychologie, hersenstructuur- en functie en respons op medicatie en gedragstherapie. Hiertoe wordt voortdurend gediscussieerd over wat deze patiënten kenmerkt en hoe ze te behandelen, binnen de behandelstaf, maar ook met onze dieronderzoekers en onderzoekers van het NIN en de behandelaars van andere medische specialismen.

Onderzoek naar Diepe Hersen Stimulatie (DBS)

Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van Diepe Hersen Stimulatie (DBS) bij verschillende psychiatrische stoornissen. Verder doen we onderzoek naar de achtergronden van obsessieve-compulsieve spectrum stoornissen en PTSS met behulp van medicatietrials, genetisch onderzoek, beeldvormend onderzoek (fMRI, DTI, MRS en SPECT), neuropsychologisch onderzoek, epidemiologisch onderzoek en ethisch-filosofisch onderzoek.

Ook is er een psychodermatologie spreekuur in samenwerking met de afdeling dermatologie. Op deze afdeling krijgt de AIOS de unieke mogelijkheid zich volledig te specialiseren in een specifieke patiëntengroep of psychiatrisch fenomeen door tenminste 6 of 12 maanden het wetenschappelijke onderzoek en de zorg te combineren binnen een gekozen focus.

Doelstelling van de afdeling: Wetenschappelijk onderzoek op internationaal topniveau en hierop geënte topzorg voor patiënten in heel Nederland met trauma-, angst- en obsessieve-compulsieve spectrumstoornissen, gebruik makend van vernieuwende behandelmethoden.

Wijze van aanmelden

Aanmeldingen via de intakecoördinator door middel van verwijsbrief. Deze brief wordt alvorens ingezien door psychiater, deze geeft akkoord wanneer patiënt past binnen het specialisme van de afdeling.

Intake; voorlopig behandelplan

Wekelijks worden 12 tot 15 intakes gedaan, waarvan veel second opinions. Daarnaast worden wekelijks 1 tot 2 patiënten gezien met bewegingsstoornissen van de afdeling Neurologie ter psychiatrische diagnostiek.

Patiënten worden aangemeld uit heel Nederland. Na een eerste medische intake door arts en psychiater, volgt vaak een psychologische intake voor aanvullende diagnostiek en indicatiestelling voor cognitieve gedragstherapie (CGT). Patiënten krijgen bij voorkeur een medicamenteuze behandeling en vervolgens een groepsbehandeling in deeltijd, 1 of 2 dagen per week, bestaande uit CGT, dramatherapie en psychomotore therapie.

Ook is er de mogelijkheid tot kortdurende opname op onze klinische afdeling, voor diagnostiek, intensieve gedragstherapie, behandeling met DBS of research. De arts blijft eindverantwoordelijk gedurende het gehele behandelproces. Achterdeur: De patiënten worden terugverwezen door middel van ontslagbrief naar behandelaar of huisarts. Patiënten met DBS blijven in nazorg van angststoornissen.

Leerdoelen van de aios

 • Participeren aan lopend wetenschappelijk onderzoek op de afdeling of eigen wetenschappelijk (promotie)onderzoek starten. Indien geen promotietraject gevolgd wordt, zal gestreefd worden naar ten minste 1 wetenschappelijke publicatie als einddoel van deze stage.
 • Eindverantwoordelijke behandelaar is in een uitgesproken multidisciplinair team met een grote inbreng van gedragstherapeuten.
 • Scherpe diagnostiek van vaak complexe ziektebeelden met een lange behandelvoorgeschiedenis.
 • Behandelen volgens de nieuwe wetenschappelijke inzichten, zowel op het gebied van farmacotherapie, als CGT; Co- of hoofdtherapeut zijn in groeps-CGT.
 • Kennis maken met DBS als behandelmethode voor psychiatrische aandoeningen.
 • Behandelplan –en indicatiebesprekingen voorzitten.
 • Zelfstandig intakes doen.
 • Bij afwezigheid van psychiaters, superviseren van psychologen en evt. junior arts-assistenten tijdens intakes en lopende behandelingen.
 • Onderwijs geven aan psychologen, verpleegkundigen en coassistenten.
 • Meedenken over verbetering van de organisatie van de afdeling (beleidspsychiatrie).
 • Eventueel: opzetten of beheren van een eigen polikliniek of behandelgroep rondom patiënten van eigen wetenschappelijk onderzoek, b.v. misofonie, psychodermatologie, Parkinson, Tourette, psycho-immunologie, etc.

Taken, verplichtingen en rechten van de aios

 • Participeren in wetenschappelijk onderzoek.
 • Onderdeel vormen van een multidisciplinair behandelteam.
 • Intakes verrichten (4/week gemiddeld, eventueel aangepast naar deeltijdfactor).
 • Bij de intakes kennis maken met de gehele variëteit van patiënten en indicaties bij angststoornissen (poliklinisch, (dag-)klinisch, psychotherapie, medicamenteuze behandeling of neurostimulatie).
 • Behandelingen uitvoeren bij patiënten hetzij poliklinisch, klinisch of dagbehandeling.
 • Onder supervisie psychotherapie uitvoeren.
 • Tijdens behandelingen adequaat de gewenste informatie verzamelen en registreren zodat deze bij wetenschappelijk onderzoek kan worden gebruikt.
 • Zorg dragen voor adequate verslaglegging van intakes en behandelingen in dossiers, behandelplannen en correspondentie.
 • Besprekingen over de eigen patiënten.
 • Leiden en leiding geven aan een multidisciplinair behandelteam.

Deeltijd

Deeltijdaanstelling (min. 0.8 fte) is mogelijk.

Contact met de opleider

Wekelijks in patiëntendemonstratie en ochtendrapporten, tweewekelijks in overleg opleiders/AIOS, tweewekelijks in onderzoeksbespreking, maandelijks: refereeravonden, ad hoc in individuele patiëntbespreking en expertises, 3 of 6 maandelijks in voortgangsgesprek.

Vaste bijeenkomsten

 • Dienstoverdracht: iedere maandag van 8.30 - 9.00 uur.
 • Intakebespreking: iedere maandag van 9.00 – 10.00 uur.
 • Grand Rounds: iedere maandag van 16.00 – 17.00 uur.
 • Behandelplanbespreking: iedere donderdag van 9.00 – 10.00 uur.
 • Onderzoekersoverleg: iedere donderdag van 13.00 – 14.00 uur.
 • DBS overleg: iedere donderdag van 14.00 – 15.00 uur.

Secretariële ondersteuning

Het secretariaat is altijd bezet en verzorgt intakeplanning, uitnodiging van patiënten, agendabeheer, correspondentie.

Faciliteiten

Werkplek met PC, zitgelegenheid, AMC-netwerk inclusief toegang tot vrijwel gehele medische literatuur. Audio- en video opnameapparatuur voor supervisie. One-way screenruimte aanwezig. Supervisie van psychotherapie.

Somatiek en consulten

Met de verbinding met het AMC is somatische zorg/expertise laagdrempelig toegankelijk, evenals de mogelijkheid consulten aan te vragen. Idem t.a.v. laboratoriumonderzoek en beeldvorming. Geneesmiddelenverstrekking: eigen AMC-apotheek en via recepten bij ambulante en dagklinische patiënten.

Diensten

De AIOS doet mee in de dienstenpool (bereikbaarheidsdiensten) voor het APC en AMC (gemiddeld 1x/2 weken weekdienst, 3-4x/jaar weekend/feestdagendienst). Er is een compensatieregeling voor gewerkte uren.

Afwezigheid en waarneming

AIOS nemen voor elkaar waar. Hetzelfde geldt voor psychiaters. Er zijn duidelijke regelingen over afwezigheid. Een en ander wordt in goed overleg geregeld.