Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Psychiatrie (polikliniek)

Informatie over de Polikliniek Psychiatrie.

Voor psychiatrisch onderzoek, diagnostiek, advies en second opinion van psychiatrische klachten kun je terecht op de Polikliniek Psychiatrie.

Op de Polikliniek Psychiatrie stelt de psychiater een diagnose en samen met u wordt een plan voor de behandeling opgesteld. Eventueel volgt aanvullend onderzoek, zoals bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek. Afhankelijk van het behandelplan kunt u doorverwezen worden voor deelname aan groepstherapie in het Dagcentrum of voor opname in de Kliniek.

De Polikliniek Psychiatrie ligt in het Academisch Psychiatrisch Centrum (APC). Vanaf de hoofdingang AMC volgt u route 42 en loopt u door de poliklinieken, via de loopbrug, naar het Academisch Psychiatrisch Centrum.

Meer informatie

Polikliniek Psychiatrie
020 891 3600
Route 42