Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Psychiatrisch Consultatieve Dienst

De Psychiatrisch Consultatieve Dienst (PCD) van de afdeling Psychiatrie is betrokken bij de psychiatrische zorg voor mensen die opgenomen zijn binnen het AMC op één van de somatische afdelingen. Wanneer er bij een patiënt sprake is van psychiatrische problematiek, of het vermoeden hierop, dan kan een arts binnen het AMC de Psychiatrisch Consultatieve Dienst vragen voor psychiatrische diagnostiek en behandeladviezen.

Psychiaters en art-assistenten doen de consulten. Daarbij vindt er ondersteuning en bijscholing plaats voor medewerkers op de somatische afdeling zodat ze situaties nog beter kunnen herkennen en begeleiden.

Nadat de patiënt uit het ziekenhuis wordt ontslagen, kan de behandeling, indien nodig, voortgezet worden in het Dagcentrum of in de Kliniek.

De Psychiatrisch Consultatieve Dienst is bereikbaar via de AMC centrale: 020 566 9111.

PCD
020 566 9111