Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Psychotische stoornissen (onderwijs)

Het Vroege Interventie Psychose-programma is een intensief ambulant behandelprogramma voor alle patiënten met een eerste psychose in Amsterdam.

Naam van de afdeling:

Vroege Interventie Psychose, onderdeel van Vroege Psychose van de Afdeling Psychiatrie van het AMC.

Soort stage:

Aandachtsgebied: volwassenenpsychiatrie/ kinder & jeugdpsychiatrie.

Locatie A:

VIP-team
Ambonplein 79 Amsterdam

Locatie B:

Academisch Psychiatrisch Centrum AMC
Meibergdreef 5 Amsterdam

Contactpersonen:

  • H.E. Becker, psychiater en hoofd VIP-team: 06 - 208 40248
  • A. Sutterland, psychiater: 06 - 139 36602
  • L. de Lange, psychiater: 06 - 208 45737
  • J.R. van de Fliert, manager: 06 - 103 34589

Dossiervoering

Elektronisch Patiënten Dossier (Psygis).

Deeltijd

Deeltijdaanstelling (min. 0.8 fte) is mogelijk.

Er wordt outreachend volgens de ACT-methodiek gewerkt vanuit een centrale locatie in Amsterdam. Het programma duurt drie jaar.

Doelstelling van de afdeling

Het beloop van een psychotische stoornis wordt vaak in de eerste 3 jaar bepaald. Door alle patiënten met een eerste psychose intensief te behandelen wordt de kans op recidief verminderd, neemt het aantal dwangopnames af en verbetert het sociaal maatschappelijk functioneren. Aspecten die in de behandeling veel aandacht krijgen zijn: een optimale instelling op medicatie, psychoeducatie over psychose, rouw, werk en school, gezin, wonen en geld en drugs. Er is sprake van een teamverantwoordelijkheid, er is geen vaste caseload, het hele team kent alle patiënten.

Getallen:

Gemiddeld zijn 260 tot 280 patiënten onder behandeling. De gemiddelde leeftijd is 23 jaar (range: 16-36). De meeste patiënten wonen bij hun ouders. 70% heeft een of meer allochtone ouders. 80% is man.

Verwijzers

Alle GGZ instellingen in Amsterdam, spoedeisende psychiatrie, vrijgevestigde psychiaters, De Bascule (kinder- en jeugdpsychiatrie).

Wijze van aanmelden

Alle aanmeldingen worden centraal besproken. Iedereen met een eerste psychose is in principe geschikt. Alle patiënten worden uitgenodigd in het AMC voor een intake, samen met hun ouders. De arts assistent van VIP participeert in de intake; tijdens de intake worden ook gegevens verzameld voor wetenschappelijk onderzoek. Als de stage wordt uitgevoerd vanuit de opleiding tot K&J psychiater, worden de intakes verricht onder supervisie van een K&J psychiater. Als patiënten geen contact willen met de hulpverlening is intensieve bemoeizorg beschikbaar, uitgevoerd door het VIP-team zelf.

Achterdeur

Na 3 jaar worden alle patiënten verwezen. Er zijn goede samenwerkingsafspraken met de GGZ in Amsterdam. Veel aandacht wordt besteed aan een juiste overgang naar de nieuwe behandelaar.

Leerdoelen van de aios

Bekwaam raken in multidisciplinaire intensieve ambulante zorg gericht op patiënten en hun familieleden met een recent ontstane psychotische stoornis. Taken, verplichtingen en rechten van de aios: De stage is opgedeeld in twee perioden. In de eerste periode bekwaamt de aios zich in het multidisciplinair behandelen en diagnosticeren van jongeren met een eerste psychose onder supervisie van de psychiater. De aios leert met een grote mate van zelfstandigheid werken met jongeren en hun systeem. De werkbegeleiding is gericht op de directe behandelingen.

In het tweede half jaar gaat de aios zoveel mogelijk als psychiater functioneren (de psychiater als achter-achterwacht, die uiteraard te allen tijde bereikbaar is). Hij/zij leidt zelfstandig de besprekingen en de teamleden doen in eerste instantie een beroep op de aios.

Het accent in de werkbegeleiding komt meer te liggen op beleidspsychiatrische zaken als de rol en verantwoordelijkheden van de a.s. collega in het team, de relaties met andere instanties en het bedenken en implementeren van nieuw beleid.

Contact met de opleider

Wekelijks in patiëntendemonstratie en ochtendrapporten, tweewekelijks in overleg opleiders/AIOS, tweewekelijks in onderzoeksbespreking, maandelijks: refereeravonden, ad hoc in individuele patiëntbespreking en expertises, 3 of 6 maandelijks in voortgangsgesprek.

Vaste bijeenkomsten

  • Briefing: iedere dag.
  • Behandelplanbespreking: wekelijks.
  • Beleidsvergadering: 4 wekelijks.
  • Intakevergadering: wekelijks.
  • Werkbegeleiding: wekelijks.

Dossiervoering

Elektronisch Patiënten Dossier. Geautomatiseerde patiëntenbespreking voor behandelplannen.

Secretariaat

Secretariele en administratieve ondersteuning is ruimschoots aanwezig.

Faciliteiten

Gemeenschappelijke werkplekken op het Obiplein, eigen kamer in het AMC met PC, zitgelegenheid, AMC-netwerk (ook vanaf Obiplein) inclusief toegang tot vrijwel de gehele medische literatuur. Geneesmiddelenverstrekking: geneesmiddelen worden op recept verstrekt via medicator.

Afwezigheid en waarneming

Er zijn drie psychiaters en drie arts-assistenten werkzaam. AIOS nemen voor elkaar waar. Hetzelfde geldt voor psychiaters. Er zijn duidelijke regelingen omtrent afwezigheid. Dit wordt in goed overleg geregeld.