Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS)

rTMS is een relatief nieuwe behandelingsmogelijkheid voor patiënten met een therapieresistente depressie. Sinds 2017 wordt deze vorm van neuromodulatie vergoed door de zorgverzekeraar. rTMS is een vorm van non-invasieve hersenstimulatie, met vrijwel geen bijwerkingen en toch goede resultaten.

Bij welke psychiatrische aandoeningen wordt rTMS toegepast

rTMS wordt gegeven aan patiënten met een vorm van therapieresistente depressie (TRD). Dat betekent dat het vergoed wordt indien twee evidence-based behandelvormen (2 antidepressiva, 1 antidepressivum en 1 gedegen psychotherapie of 2 gedegen psychotherapieën) geen effect hadden of te veel bijwerkingen gaven. Patiënten met een psychotische depressie kunnen niet behandeld worden met rTMS. Voor overige diagnoses is rTMS in onderzoeksverband danwel ‘off-label’. Op de pagina lopende onderzoeken ziet u welke onderzoeken worden uitgevoerd.

Wat gebeurt er bij rTMS

rTMS werkt door hersengebieden te beïnvloeden die verantwoordelijk zijn voor depressiviteit, door deze gebieden te stimuleren of te remmen met magnetische pulsen. Door het geven van magnetische pulsen kunnen bepaalde hersencellen (neuronen) aangezet worden tot vaker en krachtiger vuren, danwel geremd om het tegenovergestelde te doen. Hierdoor kunnen hersencircuits beïnvloed worden en symptomen van een depressie afnemen. Het volledige en exacte werkingsmechanisme is nog niet opgehelderd.

Tijdens een rTMS-behandeling neemt u plaats in een therapie stoel en wordt de magnetische spoel op uw scalp geplaatst. Een sessie duurt 20 tot 40 minuten, vindt drie tot vijf keer per week plaats en gemiddeld blijken 25 tot 35 sessies voldoende. rTMS wordt altijd gegeven in combinatie met een vorm van psychotherapie, soms tijdens het stimuleren maar meestal in een aparte afspraak met de psycholoog. Dertig tot zeventig procent van de patiënten met een depressie ervaart een significante vermindering van de klachten.

Welke bijwerkingen heeft rTMS

rTMS is non-invasief en veilig; dat betekent dat alle bijwerkingen mild, kortdurend en voorbijgaand van aard zijn. De meest voorkomende bijwerkingen zijn nekpijn/discomfort (±40%), lokale discomfort aan de scalp (±39%), spanningshoofdpijn tijdens en vlak na stimulatie (±28%) en duizeligheid. De pijn en discomfort zijn vooral aanwezig in het begin van de behandeling en worden minder na een aantal sessies. De meest ernstige - doch zeer zeldzame - bijwerking van rTMS is het krijgen van een eenmalig epileptische aanval. Dit komt in 0.08 van de 1000 sessies voor en de kans is vrijwel nihil indien u geen epilepsie of een andere neurologische ziekte heeft.

rTMS onderzoek op onze afdeling

Klik hier voor informatie over het rTMS onderzoek op onze afdeling