Radiologie en Nucleaire geneeskunde (kind)

Informatie over de afspraak van uw kind bij Radiologie en Nucleaire Geneeskunde.

Contact en afspraak

U heeft van uw huisarts of specialist een verwijzing voor uw zoon of dochter gekregen naar de polikliniek Radiologie of de Nucleaire geneeskunde. Op de polikliniek Radiologie worden verschillende diagnostische onderzoeken gedaan via beeldvormende technieken (röntgenfoto’s, echografie, CT-scans en MRI-scans). Op de afdeling nucleaire geneeskunde wordt het functioneren van organen onderzocht. Deze organen kunnen veilig in beeld gebracht worden met behulp van een kleine hoeveelheid radioactieve stof via een bloedvat in de arm.

Wat kan ik verwachten?

De wachtkamer en de onderzoekskamers hebben we veilig en kindvriendelijk ingericht om een sfeer te creëren waarin iedereen zich prettig en ontspannen kan voelen. Er is speelgoed en er zijn boeken en tijdschriften om de wachttijd, die we overigens proberen kort te houden, zo aangenaam mogelijk door te komen en om afleiding te bieden tijdens een onderzoek.

Radiologie

Bij voorkeur en waar mogelijk gebruiken we onderzoeksmethoden die niet schadelijk of pijnlijk zijn voor kinderen. De röntgenapparatuur is erop afgestemd om de straling bij kinderen zo laag mogelijk te houden. We streven er ook naar om het team van medewerkers zo klein mogelijk te houden zodat kinderen die vaak terug moeten komen voor onderzoek, niet alleen in een vertrouwde omgeving komen maar ook vertrouwde gezichten zien. Maak kennis met kinderradioloog Anne Smets.

Het UMC  Amsterdam, locatie AMC heeft sinds juni 2010 als eerste ziekenhuis in Nederland ook een zogenaamde Kitten Scanner. Dit is een miniatuur MRI die staat opgesteld in de wachtkamer van de open MRI, waarmee uw kind spelenderwijs leert hoe de scanprocedure werkt.

Nucleaire Geneeskunde

Om ervoor te zorgen dat het juiste orgaan wordt bereikt, wordt aan de radioactieve stof een andere (niet-radioactieve) stof gekoppeld. Meestal gaat het hierbij om een lichaamseigen stof. Zo wordt fosfaat gebruikt om de botten in beeld te brengen en wordt jodium voor de schildklier gebruikt. Het traject dat de stoffen in het lichaam afleggen kan nauwlettend worden gevolgd met een speciale gammacamera die alle straling oppikt. Op deze manier wordt achterhaald waar de gebruikte stof zich in het lichaam bevindt en kan gekeken worden hoe het orgaan in kwestie werkt en hoe goed het functioneert.

Het lijkt misschien eng dat een radioactieve stof in het lichaam terechtkomt, maar er is geen risico aan verbonden. De radioactieve stoffen die op de afdeling Nucleaire geneeskunde worden gebruikt, verblijven kort in het lichaam. De mogelijk stralingsgebonden effecten van de onderzoeken zijn minimaal en vergelijkbaar met die van gewoon röntgenonderzoek.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het AMC is een academisch ziekenhuis. Het kan daarom voorkomen dat een co-assisten (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) uw kind onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren leren zij hoe ze later te werk kunnen gaan.

Het is mogelijk dat uw kind na het bezoek aan de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde wordt doorverwezen voor een opname in het Dagziekenhuis voor kinderen.

Emmakids:

Kijkt u op onze kinderwebsite Emmakids bij behandelingen naar enkele voorbereidingsfilmpjes over verschillende onderzoeken (mri, ct-scan, mictiecystogram, pet-ct scan, renogram, dsma)

Radiologie                                          Nucleaire Geneeskunde
020-5665765                                     020-5662775