Radiologie & Nucleaire geneeskunde  - Opleiding tot radioloog

De opleiding tot radioloog duurt 5 jaar. In het AMC zijn op de afdeling radiologie & nucleaire geneeskunde gemiddeld 20-25 artsen in opleiding tot specialist (AIOS).

Informatie

De algemene opleiding radiologie verloopt conform het landelijk opleidingsplan CORONA, en is aangepast naar de lokale situatie. De eerste helft (2,5jaar) van de opleiding bestaat uit de zogeheten common trunk. Deze basisopleiding in de algemene radiologie is voor alle AIOS gelijk. De tweede helft van de opleiding is de differentiatiefase. In deze fase kiest iedere AIOS in samenspraak met de opleiders één of twee differentiaties waarin hij zich verdiept. De verschillende differentiaties zijn cardiothoracale radiologie, abdominale radiologie, interventieradiologie, nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie, neuro- en hoofdhals radiologie, musculoskeletale radiologie, mamma radiologie en kinder radiologie. Daarnaast wordt er in de differentiatiefase nog tenminste 12 maanden gewerkt aan het verder uitbouwen van de competenties op het gebied van de algemene radiologie.

Een deel van de opleiding (tenminste 12-15 maanden) zal worden gevolgd in een ander ziekenhuis in de regio, hiervoor hebben we uitwisselingsverbanden met het VUMC, het OLVG-Oost, het Spaarne Gasthuis en het Antoni van Leeuwenhoek-NKI.

Toelatingseisen en solliciteren

Per jaar zijn er 4 opleidingsplekken, waarvoor de sollicitaties meestal in september vallen. Aantoonbare interesse in de radiologie en klinische  ervaring strekken tot aanbeveling, evenals aantoonbare wetenschappelijke belangstelling. Het is geen vereiste om gepromoveerd te zijn. De toelatingseis is een Nederlands erkend artsdiploma . U kunt uw interesse kenbaar maken middels een open sollicitatie naar de opleiders (via m.h.mittelmeijer@amc.uva.nl) Daarnaast is er de mogelijkheid  voor AIOS radiologie van elders om (een deel van) hun differentiatie te volgen in het AMC

Opleider

Prof. Dr Roel J. Bennink (opl) en dr. Maartje M.L. de Win (plv opl)

Vragen en contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Mevr H.H.M. Mittelmeijer (m.h.mittelmeijer@amc.uva.nl)

https://www.radiologen.nl/secties/concilium-radiologicum/documenten/corona-opleidingsplan

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: