Radiologie & Nucleaire geneeskunde - Opleiding tot radioloog

De opleiding tot radioloog duurt 5 jaar. In het Amsterdam UMC zijn op de afdeling radiologie & nucleaire geneeskunde op locaties AMC & VUMC samen gemiddeld 30-40 artsen in opleiding tot specialist (AIOS).

Informatie

De algemene opleiding radiologie verloopt conform het landelijk opleidingsplan CORONA, en is aangepast naar de lokale situatie. De eerste helft (2,5jaar) van de opleiding bestaat uit de zogeheten common trunk. Deze basisopleiding in de algemene radiologie is voor alle aios gelijk. De tweede helft van de opleiding is de differentiatiefase. In deze fase kiest iedere aios in samenspraak met de opleiders één of twee differentiaties waarin hij/zij zich verdiept. De verschillende differentiaties zijn cardiothoracale radiologie, abdominale radiologie, interventieradiologie, nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie, neuro- en hoofdhals radiologie, musculoskeletale radiologie, mamma radiologie en kinderradiologie. Daarnaast wordt er in de differentiatiefase nog tenminste 12 maanden gewerkt aan het verder uitbouwen van de competenties op het gebied van de algemene radiologie.

De afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde vervult een spilfunctie in het Amsterdam UMC en beschikt over state-of-the-art apparatuur zoals verwacht kan worden van een academisch ziekenhuis. Het is een afdeling waarin hoogwaardige patiëntenzorg, onderwijs/opleiding en wetenschap samenkomen. Er is intensief contact met klinische collega’s en een zeer gemotiveerde opleidersgroep.

De stages zijn verdeeld over beide locaties (AMC & VUMC), aansluitend op de relevante zorgpaden. Daarnaast wordt vanaf het derde jaar een deel van de opleiding (18 maanden) gevolgd in een ‘perifeer’ ziekenhuis in de regio, hiervoor hebben we uitwisselingsverbanden met het OLVG (Amsterdam), het NWZ (Alkmaar), het Spaarne Gasthuis (Haarlem) en het Antoni van Leeuwenhoek-NKI (Amsterdam).

Voor aios radiologie van een ander opleidingsziekenhuis is het ook mogelijk om een deel van hun opleiding in het Amsterdam UMC te volgen.

Toelatingseisen en solliciteren

Per jaar zijn er 5 a 6 instroomplaatsen voor aios radiologie in het Amsterdam UMC. De vacature hiervoor komt meestal het jaar ervoor in juli online en de sollicitatiegesprekken vinden meestal eind augustus/begin september plaats. Wij zijn dan op zoek naar enthousiaste, betrokken artsen die net dat stapje extra zetten. Aantoonbare interesse in de radiologie en klinische ervaring strekken tot aanbeveling, evenals aantoonbare wetenschappelijke belangstelling. Het is geen vereiste om gepromoveerd te zijn. De toelatingseis is een Nederlands erkend artsdiploma.

Een aantal weken voor de sollicitatierondes zal er een vacature geplaatst worden op de Amsterdam UMC website, waarop u kunt reageren. U kunt uw interesse ook kenbaar maken middels een email naar onze opleidingssecretaresse mevr. Monique Mittelmeijer (m.h.mittelmeijer@amsterdamumc.nl). Zij zal u dan op de hoogte houden van de sollicitatieprocedure.

Opleiders

AMC: dr. M.M.L. Maartje de Win (opl) & dr. H.J. (Hein) Verberne (plv. opl)

VUMC: dr. J.H.T.M. (Jan Hein) van Waesberghe (opl) en P.G.H.M. (Pieter) Raijmakers (plv. opl)

Vragen en contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Mevr H.H.M. Mittelmeijer (m.h.mittelmeijer@amsterdamumc.nl)

https://www.radiologen.nl/secties/concilium-radiologicum/documenten/corona-opleidingsplan