Vragenlijst contra-indicaties voor MRI onderzoek

  1. Inleiding
  2. Uw gegevens
  3. De vragen
  4. Ondertekening
  5. Afronding
Inleiding

MRI is een onderzoeksmethode waarbij gebruik gemaakt wordt van een zeer sterk magneetveld en sterke radiogolven. In bepaalde gevallen kan dit magneetveld echter een gevaar vormen. Om ieder risico in dit opzicht uit te sluiten, verzoeken wij u voorafgaand aan het onderzoek enkele vragen in te vullen. 

Wij verzoeken u om de vragenlijst via Mijn Dossier (zie instructie in de patiëntenbrief) in te vullen.