Brachytherapie (inwendige bestraling)

Informatie over inwendige bestraling

Een andere naam voor inwendige bestraling is brachytherapie. Brachytherapie is een bestralingsbehandeling binnen in het lichaam. Dit gebeurt met een klein beetje radioactieve stof: een stralings bron.

Het voordeel van inwendige bestraling is dat de radioactieve bron(nen) een hoge dosis in de tumor kan afgegeven. Maar dat door de snelle dosisafname de omgevende gezonde weefsels juist zo weinig mogelijk straling krijgen.

Brachytherapie kan als enige vorm van behandeling worden gegeven, maar ook in combinatie met uitwendige bestraling (radiotherapie).

Er zijn verschillende vormen inwendige bestraling:

  • Op de plaats van de tumor (of de plaats waar de tumor gezeten heeft)  worden één of meerdere buisjes geplaatst. Daarin kan tijdelijk een stralingsbron geschoven worden. De tumor of het gebied wordt op deze manier van heel dichtbij bestraald. Hierdoor worden zo min mogelijk gezonde cellen beschadigd. Na de behandeling worden de buisjes weer verwijderd. U bent na de behandeling dus NIET radioactief.
  • Een andere methode is het inplanteren van stralingsbronnetjes in de tumor. Deze bronnetjes blijven daar altijd zitten. Na een aantal maanden is de straling uitgewerkt. Deze methode wordt vooral gebruikt bij prostaatkanker. Na deze behandeling bent U dus WEL een beetje radioactief. U krijgt leefregels mee hoe U hier mee om moet gaan.

Voor de meesten inwendige bestralingen moet u worden opgenomen. Dat kan een dagopname zijn of een opname van meerdere dagen.

Behandeling van prostaatkanker met radioactieve jodiumzaadjes gebeurt poliklinisch op het dagcentrum.