Breathhold bij borstbestraling

Als uw linker borst of borstwand wordt bestraald, wordt vaak de Breath-hold methode gebruikt.

Wat is de Breath-hold methode?

Bestraling met de  Breath-hold methode is bestraling waarbij u tijdens het bestralen de adem enige tijd in houdt.

Wat is het doel van bestralen met de Breath-hold methode?

Bij het bestralen van de linkerborst(wand) kan het hart ook wat straling krijgen. Er is dan een kleine kans op het ontwikkelen van hartklachten. Het doel van de Breath-hold methode is om uw hart te sparen tijdens de bestralingen. Tijdens de inademing gaat het hart een stukje naar achter en naar beneden. Ook komt er wat lucht tussen het hart en de borstkas. Door de adem vast te houden tijdens de bestraling wordt het hart meestal niet belast.

Hoe gaat de Breath-hold methode?

Bij de Breath-hold methode krijgt u van ons ademinstructies. Wij vragen U om in te ademen, uit te ademen, nog een keer in te ademen, uit te ademen en dan om diep in te ademen en de adem vast te houden. Op moment dat u de adem vast houdt zal de bestraling plaats vinden. Van te voren (op de CT ) hebben we gemeten hoe lang u de adem vast kunt houden. Hier passen we de duur van de bestralingsvelden op aan.

Welke afspraken heeft u vóór de bestralingen?

U krijgt de volgende afspraken op onze afdeling.

Afspraak CT-scan.

Tijdens deze afspraak wordt er gekeken of de Breath-hold methode voor u haalbaar is. Of U de ademhaling goed vast kunt houden (dus of u niet per ongeluk toch een beetje uitblaast) en hoe lang de adem kunt vasthouden.

Er wordt tweemaal een CT-scan gemaakt: eenmaal met een rustige ademhaling en eenmaal met ingehouden adem.

Later wordt er met de CT-beelden bepaald of de Breathhold-methode voor u voordeel heeft. Bij een klein deel van de patiënten heeft de Breath-hold methode geen extra voordeel.

Hoe gaan de bestralingen met de Breath-hold methode?

De bestraling gaat hetzelfde als de normale borstbestraling, alleen met het verschil dat U op het moment dat er gestraald wordt moet inademen en deze vast moet houden op dezelfde manier zoals op de CT. Bij de bestraling zult u een aantal keren de adem moeten vasthouden, Dit kan 5x zijn, maar ook 8 of 10x . Dit is afhankelijk van wat precies bestraald meot worden en hoe lang u de adem vast kunt houden.

De bijwerkingen zijn ook hetzelfde als de die van de normale borstbestraling en kunt u op die pagina vinden.

Wat kunt u zelf doen?

Voor de CT-scan en/of bestralingen 1 of 2 x per dag oefenen met het vasthouden van de adem. Oefen bij voorkeur liggend en met de armen boven het hoofd. Op deze manier wordt de bestralingspositie zo veel nagebootst.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer