Hyperthermie (warmtebehandeling)

Informatie over hyperthermie

Bij de behandeling van kanker wordt soms gebruik gemaakt van hyperthermie. Letterlijk betekent dit: verhoogde temperatuur. Het tumorgebied wordt dan verwarmd tot 41 à 43 graden Celsius. Gezonde cellen zijn tegen deze temperatuur goed bestand, kankercellen echter niet. Een deel ervan sterft af, een deel wordt gevoeliger voor andere behandelingen zoals bestraling en chemotherapie.

Bij hyperthermie wordt elektromagnetische energie gebruikt vergelijkbaar met de energie in de magnetron in de keuken. Zodra deze energie in het lichaam komt, wordt de bedoelde plaats warm. Bij oppervlakkige hyperthermie (minder dan vier centimeter onder de huid) stijgt de temperatuur binnen tien minuten tot de gewenste hoogte.

Bij diepe hyperthermie (meer dan vier centimeter onder de huid) kan een langere opwarmtijd nodig zijn. Daarna begint de behandeltijd. Het beste effect wordt bereikt als de behandeltijd 60 minuten. Het is gebleken dat de behandeling goed te verdragen is.

Bij hyperthermie wordt altijd water gebruikt dat is ingesloten in een koel / verwarmsysteem. In het geval van oppervlakkige hyperthermie is de temperatuur van het water hoog omdat meestal ook het oppervlakkige weefsel moet worden verwarmd. Bij diepe hyperthermie moet dat oppervlakkige weefsel juist koel worden gehouden en is de watertemperatuur dus laag om de huid te beschermen tegen oververwarming.

Voor een hyperthermiebehandeling gecombineerd met bestraling hoeft men in de regel niet opgenomen te worden. In combinatie met chemotherapie kan dit wel het geval zijn. Dit vindt dan plaats in overleg met uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen? Stuurt u dan een mail naar hyperthermie@amc.nl