Researchstage Hyperthermie

De afdeling hyperthermie is onderdeel van de bestralingsafdeling en bied je de mogelijkheid kennis te maken met de dagelijkse praktijk van een klinisch therapeutische afdeling. De hyperthermie is een research onderzoek, waarbij weefsel wordt verwarmd met behulp van elektromagnetische energie. De stagiair zal veelal een project uitvoeren die praktijk- of meer fundamenteel gericht is op het verbeteren van de hyperthermiebehandeling bij patiënten.

Op de onderafdeling hyperthermie zijn stages op het gebied van de fysica, elektronica en informatica mogelijk. Stagiaires uit het HBO of WO kunnen bij de hyperthermie een normale stage alsook een afstudeerstage doorlopen. Ook buitenlandse stagiaires kunnen zich aanmelden. Aan de stage is een maandelijkse vergoeding en een reiskosten regeling verbonden. Indien de stagiair van buiten de regio Amsterdam komt kan het AMC behulpzaam zijn bij het zoeken naar tijdelijke huisvesting.

De stage heeft als algemeen doel om de student voor te bereiden op de beroepspraktijk. Door de stage in een academisch ziekenhuis, krijgt de student de unieke mogelijkheid om kennis te maken met de medisch wetenschappelijke werkomgeving.

Contactpersoon: Dr. H. Crezee (fysicus) 020-5664231 / h.crezee@amc.nl

Technische ontwikkelingen Er wordt op verschillende manieren gewerkt aan het optimaliseren van de hyperthermie behandelingen, veelal werken daarbij fysici, technici en medici nauw samen.

De projecten liggen vaak in de sfeer van:

de grafische presentatie van patiënt gegevens,  data acquisitie van de behandelgegevens,  besturingssoftware voor de verwarmingsapparatuur, en database toepassingen.  Naast de vele software projecten zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van de elektronica en fysica, zoals het verrichten van metingen aan elektrische velden en bouwen van computer interfaces.

Stage & afstudeeropdrachten Voorbeelden van concrete opdrachten zijn: Realiseer een 3D grafische presentatie van de temperatuur verandering in de patiënt tijdens een warmtebehandeling.  Bouw een module voor het besturingsprogramma om temperatuur, elektrisch veld en vermogens gegevens te verzamelen tijdens de behandeling.  Ontwikkel en bouw een microprocessorgestuurde afstandsuitlezing voor een 8 kanalen verwarmingsapparaat  Ontwerp een database toepassing voor de evaluatie van medische gegevens die worden verzameld tijdens de warmtebehandeling.  Meet en interpreteer de Elektrische veldverdeling in een ovale koker gevuld met water (waterfantoom), bij 4 en 8 stralende 70 MHz antennes.  Voor de software projecten wordt er gewerkt in zowel UNIX- als wel in WINDOWS ontwikkelomgevingen. Verder beschikt de afdeling over een eigen elektronisch en fysisch laboratorium.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer