Revalidatie kind (polikliniek)

Informatie over de afspraak van uw kind op de polikliniek Revalidatiegeneeskunde.

Contact en afspraak

U heeft van uw huisarts of specialist een verwijzing voor uw zoon of dochter gekregen naar de polikliniek Revalidatie. De polikliniek Revalidatie biedt hulp bij in kaart brengen van de mogelijkheden van uw kind op alle terreinen door het bieden van diagnostiek, behandeling, begeleiding en advisering. De individuele ontwikkeling van uw kind staat hierbij centraal. Op deze manier wordt geprobeerd om u, uw kind en het gezin in staat te stellen het leven in te richten zoals u dat wenst.

De ontwikkeling van uw kind kan door diverse oorzaken worden bedreigd of verstoord. Een ziekte of aandoening heeft niet alleen gevolgen voor uw kind maar vaak ook voor het hele gezin. Het kan invloed hebben op alle facetten van het dagelijks leven, zoals wassen en aankleden; eten en drinken, kruipen, staan en lopen; emotionele ontwikkeling; sociale vaardigheden; spreken en luisteren; spelen, hobby's en sport. Uw kind is in ontwikkeling en daarom kunnen zich in de verschillende groeifasen weer andere problemen voordoen.

Vanuit het kinderteam is specialistische deskundigheid aanwezig op de volgende gebieden:

 • Diagnostiek van jonge kinderen (0-4 jaar) met een ontwikkelingsachterstand o.a. ten gevolge van vroeggeboorte (prematuritas): Revalidatie Adviesteam voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand.
 • Kinderen met handproblematiek: AAA-team voor kinderen met Aangeboren Aandoeningen van de Arm en hand/ Spastisch Handenteam/ Congenitaal Handenteam.
 • Kinderen met een spierziekte (neuromusculaire aandoeningen): NMA team van het Kinderspiercentrum Amsterdam (KSCA).
 • Kinderen met een Spina Bifida (open rug): Spinateam.

  Wat kan ik verwachten?

  Als u verwezen bent naar de Kinderrevalidatiearts ontvangt u een uitnodiging voor een eerste bezoek op de polikliniek. Tijdens dit eerste bezoek bekijkt de Revalidatiearts wat uw kind kan en hoe uw kind dat doet.

  Vervolgens maakt deze arts samen met u een plan voor het revalidatietraject van uw kind. Zo nodig schakelt de arts hiervoor andere hulpverleners van het Kinderteam in. Hiervoor worden met u afspraken gemaakt om naar de poliklinische afdeling Revalidatie te komen. Het aantal keer is afhankelijk van wat voor uw kind nodig is.

  De bevindingen van alle betrokken teamleden worden met u besproken tijdens een teambespreking of afspraak bij de Revalidatiearts.

  In overleg met u wordt er vervolgens gezamenlijk een vervolgtraject voor uw kind uitgestippeld. Er kan ervoor worden gekozen om uw kind bij ons op de afdeling te behandelen of door te verwijzen naar een andere instelling of een therapeut bij u in de buurt.

  Het is ook mogelijk dat we de behandeling door ons team in samenwerking doen met een andere aanbieder van kinder- en jeugdrevalidatie. Binnen de regio Amsterdam is er een nauwe samenwerking met de overige aanbieders van kinderrevalidatie (VUMC en Reade), (gespecialiseerde) kinderdagverblijven, Integrale Vroeghulp, MEE en scholen voor regulier of speciaal onderwijs.

  Route 4

  De polikliniek Revalidatiegeneeskunde bevindt zich in het polikliniekgebouw A. Neem de ingang voor de poliklinieken, rechts van de hoofdingang. Na inschrijving bij de centrale balie kunt u zich melden bij de balie van de polikliniek Revalidatie op A01. Daarvoor moet u de lift naar beneden nemen. De balie is aan uw linkerhand bij het verlaten van de lift.

  Revalidatie

  020 - 566 3345

  Wachttijd Revalidatie (kindergeneeskunde)

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  Revalidatie (kindergeneeskunde): 9 dagen.

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Meer over uw bezoek aan het AMC: