Brandwonden

Na een verbranding met direct vuur, een heet object of vloeistof, ontstaat er vaak een litteken. De ernst en omvang van het litteken hangt in belangrijke mate af van de diepte en de grootte van de verbranding. Een eerstegraads brandwond waarbij de huid intact blijft, geeft een beter litteken dan een derdegraads brandwond waarbij de huid en diepere lagen beschadigd zijn geraakt. Dit zorgt voor een grote variatie in de zowel het soort litteken als in de mate en ernst van de klachten.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: