Uw zorg bij de Scar clinic

Om de problemen die het gevolg zijn van littekens te verhelpen is er op onze polikliniek een team dat is gespecialiseerd in de behandeling van littekens

U bespreekt uw klachten en wensen met uw zorgverlener en maakt u samen een behandelplan. We besluiten dan samen of u tijdens deze eerste afspraak direct behandeld wordt of dat u een nieuwe afspraak voor uw eerste behandeling krijgt.

Met een combinatie van onze behandelingen en wetenschappelijk onderzoek streven wij naar ‘littekenloze genezing’. Ons volledige team zet zich dagelijks in om u te helpen.

Hoe ziet uw behandeltraject eruit?

Een bezoek aan de Scar Clinic bestaat uit een intakegesprek samen met de verpleegkundige van de polikliniek. Hierna bespreekt u uw klachten en wensen met uw zorgverlener en maakt u samen een behandelplan. We besluiten dan samen of u tijdens deze eerste afspraak direct wordt behandeld of dat u een nieuwe afspraak voor uw eerste behandeling krijgt. Scar Clinic streeft naar het continue verbeteren van de kwaliteit van behandelingen en zorg. Daarom vragen wij u via vragenlijsten naar uw ervaren gezondheid op verschillende momenten in uw behandeltraject. Vanzelfsprekend kan hiervan afgeweken worden indien u of uw behandelaar dat wenst.

Eerste bezoek bij Scar Clinic

Bij aankomst in de polikliniek van locatie VUmc volgt u de routebeschrijving naar receptie 2V . Hier meldt u zich aan bij de aanmeldzuil. Dan weten wij dat u aanwezig bent. U wordt uit de wachtkamer opgehaald als u aan de beurt bent.

Uw bezoek duurt 40 tot 50 minuten en bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een verpleegkundige stelt een aantal vragen en voert metingen uit zoals het opmeten van uw litteken.
  2. U krijgt een vragenlijst over hoe u vindt dat het met u en uw litteken gaat. De vragenlijst wordt op de dag van uw consult met u besproken.
  3. U kiest met uw behandelaar voor de juiste behandeling aan de hand van de vragenlijst en de eerdere vragen en resultaten na de intake.

Let op! Het kan zijn dat uw behandeling meteen start bij uw eerste bezoek. Als dat niet mogelijk is, dan wordt er een vervolgafspraak ingepland.

Vervolgbehandelingen Scar Clinic
Samen met uw behandelaar heeft u een behandeling gekozen. U komt ongeveer elke zes weken terug. Ook vinden er uitgebreidere vervolgafspraken om uw behandelresultaten te evalueren. Dit vindt plaats 3, 6 en 12 maanden na uw eerste behandeling. Voor deze afspraak ontvangt u eerst een digitale uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Tijdens deze afspraak ziet u zowel een verpleegkundige als uw behandelaar. U kunt vragen stellen, er worden metingen gedaan en we evalueren hoe uw behandeling verloopt.