Vragenlijsten ter verbetering van uw zorg

Gedurende uw behandeltraject vragen we u hoe u zelf vindt dat het gaat. Dit doen wij met vragenlijsten.

Goede zorg draait niet alleen om de behandeling van uw litteken, maar ook om de gevolgen van uw litteken voor uzelf en uw directe omgeving. Met vragenlijsten kijken we hoe het met u gaat.

Tijdens uw afspraak bespreken we de uitkomst van de vragenlijst en kijken we samen naar welke behandeling op dat moment het beste is. U bespreekt samen met uw zorgverlener hoe het met u gaat. Heeft u meerdere vragenlijsten ingevuld? Dan kunnen we inzichtelijk krijgen of uw klachten minder worden.

Waarom een vragenlijst?

Als Scar Clinic streven we er naar u de beste behandeling te geven en werken we continue aan het optimaliseren van zorg en kwaliteit. Om onze behandelingen goed te kunnen beoordelen verrichten we bij elk eerste consult een aantal metingen en stellen uw vragen. Op deze wijze kunnen we voor u, onze behandeling optimaliseren en voor de littekenzorg in zijn algemeen werken aan littekenloze genezing.

Op deze wijze kunnen we voor u, onze behandeling optimaliseren en voor de littekenzorg in zijn algemeen werken aan littekenloze genezing.

Wat betekent dit voor u?

Zolang u onder behandeling bent ontvangt u eens per 3-6 maanden een online vragenlijst via uw MijnDossier. Deze ontvangt u voorafgaand aan uw afspraak of behandeling. Deze vragenlijsten kunt u thuis invullen op uw eigen computer, smartphone of tablet. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. De resultaten van de vragenlijsten vormen een goed beeld van uw persoonlijke situatie. De vragenlijsten zijn daar specifiek voor bedoeld. U bespreekt de belangrijkste resultaten met uw zorgverlener(s), wat uw zorg ten goede zal komen. Het uitzetten, afnemen van de vragenlijsten via de e-mail gaat vanuit uw eigen online patiëntendossier. Hiermee wordt gewaakt over uw persoonlijke gegevens.

Resultaten bespreken

De belangrijkste resultaten van de vragenlijsten worden op de dag van uw afspraak door uw zorgverlener (arts of verpleegkundige) met u besproken. In eenvoudige grafieken en plaatjes kunnen u en uw zorgverlener zien hoe het met u op dat moment gaat. Als u meerdere keren een vragenlijst heeft ingevuld, kunt u zien hoe de situatie op dat moment is in vergelijking met de eerder ingevulde vragenlijst. Op basis van uw resultaten bespreekt u met uw zorgverlener welke zorg of behandeling op dat moment voor u het beste is.

Gegevens uit de vragenlijsten

De gegevens en resultaten worden opgeslagen in uw eigen medisch dossier. Daarna worden uw gegevens, samen met die van andere mensen die voor dezelfde aandoening behandeld worden (vertrouwelijk) in kaart gebracht. Zo kunnen wij zien hoe het gaat met deze groep patiënten. Op deze manier kijken wij continue hoe wij onze zorg kunnen verbeteren. Ook kunnen de gegevens uit de vragenlijsten gebruikt gaan worden voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Aan het einde van de vragenlijsten zullen wij u om uw toestemming vragen hiervoor.

Niet meedoen

De informatie uit de door u ingevulde vragenlijsten, levert een belangrijke bijdrage aan uw gesprek met uw zorgverleners over uw zorg/behandeling. Wilt u de vragenlijsten toch niet ontvangen? Meld dit dan bij uw zorgverlener.

Vragen

Voor vragen kunt u het best contact opnemen uw behandelteam. E-mail naar: scarclinic@vumc.nl of bel met een van de medewerkers afdeling Plastische Chirurgie op 020-4449800.

Privacy

Lees het privacystatement van Amsterdam UMC.