Adoptiekinderen met een schisis

Binnen het schisisteam zien wij regelmatig adoptiekinderen. Het soort schisis die de adoptiekinderen kunnen hebben varieert van een enkelzijdige lipschisis tot een dubbelzijdige lip-, kaak- en gehemeltespleet.

Soms is de lipspleet al gesloten in het land van herkomst en soms is er nog niets aan gedaan. De leeftijd van het adoptiekindje tijdens de eerste kennismaking met het schisisteam loopt uiteen, van enkele maanden tot vier á vijf jaar. Dit betekent dat het behandeltraject van deze groep kinderen iets anders verloopt dan dat van de kinderen die vanaf hun geboorte bij het schisisteam zitten.

De operaties zullen daarom soms op latere leeftijd plaatsvinden dan in Nederland gebruikelijk is. Voordat het kindje in Nederland zal komen kunt u op het spreekuur van de plastisch chirurg informatie krijgen. Over het algemeen weten de ouders dan nog niet veel over hun kind. Ze weten vaak wel hoe oud het is en soms hebben ze al een foto. Tijdens het spreekuur krijgen zij informatie over schisis; hoe kan een schisis eruit zien en hoe zit het behandelplan in elkaar. Na dit gesprek krijgt u meer praktische informatie van de verpleegkundige van het team en wordt er aandacht besteed aan de sociale- en emotionele kant.

Voor u volgt er dan een spannende en drukke periode als u uw adoptiekind kan ophalen.

De medische informatie die u meekrijgt van bijvoorbeeld het kindertehuis is meestal summier en in de taal van het land van herkomst. Het wennen aan de nieuwe situatie kost tijd. Als de rust een beetje is weergekeerd komen de ouders voor een tweede gesprek bij de plastisch chirurg en de verpleegkundige. De plastisch chirurg kijkt het kindje na en kan de ouders nu informatie op maat geven en vertellen hoe het persoonlijke zorgtraject eruit zal gaan zien.

De verpleegkundige bespreekt hoe het thuis gaat, zoals het slapen, hoe de band tussen u en uw adoptiekindje zich ontwikkeld, de reacties van de eventueel aanwezige andere kinderen en de reacties van de familie.

Hierna roepen we het kindje zo snel mogelijk op voor het multidisciplinaire schisisspreekuur zodat ouders en kind met een groot aantal leden van het team kennis kunnen maken.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer