Het multidisciplinaire schisisspreekuur

Het multidisciplinaire spreekuur vindt plaats op vrijwel iedere maandag. In de vakanties of op feestdagen komt het multidisciplinaire spreekuur te vervallen.

Het multidisciplinaire spreekuur vindt voor alle leeftijden plaats op locatie AMC. De orthodontiebehandeling van uw kind vinden voornamelijk op locatie AMC of ACTA plaats.

Wat kunt u verwachten van uw bezoek aan het multidisciplinaire schisisspreekuur? We lichten dit toe per leeftijdsfase.

MDS op leeftijd van 1 jaar

Tijdens deze afspraak staat het kennis maken met het multidisciplinaire team centraal. U ontmoet de leden van het schisisteam en er wordt met u besproken hoe het behandeltraject de aankomende jaren er voor u en uw kind uit zal gaan zien.

We draaien het spreekuur in carrousel-vorm, dit houdt in dat u een looproute krijgt waarbij u de verschillende specialisten in verschillende ruimtes zult zien en spreken. Deze afspraak zal ongeveer 60 minuten duren.

Uiteraard is er ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het kan zijn dat er naar aanleiding van dit spreekuur besloten wordt om nog een aparte afspraak bij 1 van de specialisten in te plannen.

De volgende uitnodiging op het MDS kunt u van ons verwachten op de leeftijd van 6 jaar. Rond de leeftijd van 2 jaar worden jullie gebeld door de verpleegkundig specialist om in kaart te brengen hoe het gaat met de spraak-taalontwikkeling. Op 2,5 jarige leeftijd krijgt u een uitnodiging van de logopedist voor een spraaktaalonderzoek.

MDS op de leeftijd van 6 jaar

Tijdens deze afspraak ziet u verschillende specialisten van het schisisteam. We draaien het spreekuur in carrousel-vorm, dit houdt in dat u een looproute krijgt waarbij u de verschillende specialisten in verschillende ruimtes zult zien en spreken. Deze afspraak zal ongeveer 60-90 minuten duren.

Er worden een aantal onderzoeken bij uw kind gedaan; er zullen foto’s bij uw kind worden gemaakt bij de medische fotografie, er worden röntgenfoto’s van de gemaakt en er wordt een afdruk van het gebit gemaakt waarbij uw kind moet ‘happen’ in een soort mal met daarin een pasta die hard wordt. Deze onderzoeken vinden o.a plaats om uw kind orthodontisch in kaart te brengen en van daaruit verder te kijken naar welke behandeling wenselijk of noodzakelijk is.

Daarnaast zullen de artsen nog in de mond en oren van uw kind willen kijken. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen en wordt de door u ingevulde KLIK lijst met u besproken.

Het kan zijn dat er naar aanleiding van dit spreekuur besloten wordt om nog een aparte afspraak bij 1 van de specialisten in te plannen. We doen ons best om zoveel mogelijk afspraken voor uw kind te combineren.

MDS op de leeftijd van 9 jaar

Tijdens deze afspraak ziet u verschillende specialisten van het schisisteam. We draaien het spreekuur in carrousel-vorm, dit houdt in dat u een looproute krijgt waarbij u de verschillende specialisten in verschillende ruimtes zult zien en spreken. Deze afspraak zal ongeveer 60-90 minuten duren.

Er worden een aantal onderzoeken bij uw kind gedaan; er zullen foto’s bij uw kind worden gemaakt bij de medische fotografie, er worden röntgenfoto’s van de kaak gemaakt en er wordt een afdruk van het gebit gemaakt waarbij uw kind moet ‘happen’ in een soort mal met daarin een pasta die hard wordt.

Daarnaast zullen de artsen nog in de mond en oren van uw kind willen kijken. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen en wordt de door u ingevulde KLIK lijst met u en uw kind besproken.

Het kan zijn dat er naar aanleiding van dit spreekuur besloten wordt om nog een aparte afspraak bij 1 van de specialisten in te plannen. Daarnaast is uw kind misschien in orthodontische behandeling en zult u hiervoor regelmatig afspraken ingepland krijgen. We doen ons best om zoveel mogelijk afspraken voor uw kind te combineren.

MDS op de leeftijd van 12 jaar

Tijdens deze afspraak ziet u verschillende specialisten van het schisisteam.

We draaien het spreekuur in carrousel-vorm, dit houdt in dat u verschillende specialisten in verschillende ruimtes zult zien en spreken. Deze afspraak zal ongeveer 60-90 minuten duren.

Er worden een aantal onderzoeken bij uw kind gedaan; er zullen foto’s bij uw kind worden gemaakt bij de medische fotografie, er worden röntgenfoto’s van de kaak gemaakt en er wordt een afdruk van het gebit gemaakt waarbij uw kind moet ‘happen’ in een soort mal met daarin een pasta die hard wordt.

Daarnaast zullen de artsen nog in de mond en oren van uw kind willen kijken. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen en wordt de door u ingevulde KLIK lijst met u en uw kind besproken. Uw kind is misschien begonnen of op weg naar het voortgezet onderwijs. Dit is voor ieder kind (en waarschijnlijk ook voor de ouders) een spannende ontwikkeling. Tijdens het spreekuur zullen we hier extra aandacht aan besteden.

Het kan zijn dat er naar aanleiding van dit spreekuur besloten wordt om nog een aparte afspraak bij 1 van de specialisten in te plannen. We doen ons best om zoveel mogelijk afspraken voor uw kind te combineren.

MDS op de leeftijd van 15 jaar

Tijdens deze afspraak zie je verschillende specialisten van het schisisteam.

We draaien het spreekuur in carrousel-vorm, dit houdt in dat je verschillende specialisten in verschillende ruimtes zal zien en spreken. Deze afspraak zal ongeveer 60-90 minuten duren.

Er worden een aantal onderzoeken bij je gedaan; er zullen foto’s van je worden gemaakt bij de medische fotografie, er worden röntgenfoto’s van je kaak gemaakt en er wordt een afdruk van je gebit gemaakt. Dit gebeurt door te ‘happen’ in een soort mal met daarin een pasta die hard wordt.

Daarnaast zullen de artsen nog in je mond en oren willen kijken en een aantal dingen aan je vragen. Uiteraard is er voor jou ook ruimte om vragen te stellen en zal de ingevulde KLIK lijst worden besproken. We vragen naar hoe het gaat op school en of je tegen bepaalde problemen aanloopt die met je schisis te maken zouden kunnen hebben. Ben je tevreden over het resultaat van de behandeling? Zijn er nog aanvullende behandelingen mogelijk en zo ja zou je die behandeling willen krijgen?

Het kan zijn dat er naar aanleiding van dit spreekuur besloten wordt om nog een aparte afspraak bij 1 van de specialisten in te plannen. We doen ons best om zoveel mogelijk afspraken voor je te combineren.

MDS op de leeftijd van 18 jaar

Tijdens deze afspraak zie je verschillende specialisten van het schisisteam. We draaien het spreekuur in carrousel-vorm, dit houdt in dat je verschillende specialisten in verschillende ruimtes zal zien en spreken. Deze afspraak zal ongeveer 60 minuten duren.

Er worden een aantal onderzoeken bij je gedaan; er zullen foto’s van je worden gemaakt bij de medische fotografie, er worden röntgenfoto’s van je kaak gemaakt en er wordt een afdruk van je gebit gemaakt. Dit gebeurt door te ‘happen’ in een soort mal met daarin een pasta die hard wordt.

Daarnaast zullen de artsen nog in je mond en oren willen kijken en een aantal dingen aan je vragen. Uiteraard is er voor jou ook ruimte om vragen te stellen en zal de ingevulde KLIK lijst worden besproken. We vragen naar hoe het gaat met de studie/werk en of je tegen bepaalde problemen aanloopt die met je schisis te maken zouden kunnen hebben. Ben je tevreden over het resultaat van de behandeling? Zijn er nog aanvullende behandelingen mogelijk en zo ja zou je die behandeling willen krijgen?

Het kan zijn dat er naar aanleiding van dit spreekuur besloten wordt om nog een aparte afspraak bij 1 van de specialisten in te plannen. We doen ons best om zoveel mogelijk afspraken voor je te combineren.

MDS op de leeftijd van 22 jaar

Dit is de laatste afspraak in het MDS schisisteam. We draaien het spreekuur in carrousel-vorm. Deze afspraak zal ongeveer 60 minuten duren.

Tijdens deze afspraak zie je verschillende specialisten van het schisisteam; de plastisch chirurg, de kno-arts, de logopedist, de mond-kaak-aangezichtschirurg, de orthodontist, kindertandarts en de verpleegkundige. Mocht je nog onder behandeling staan van 1 van de specialisten dan gaat deze behandeling uiteraard nog gewoon door.

Er worden een aantal onderzoeken bij je gedaan; er zullen foto’s van je worden gemaakt bij de medische fotografie, er worden röntgenfoto’s van je kaak gemaakt en er wordt een afdruk van je gebit gemaakt. Dit gebeurt door te ‘happen’ in een soort mal met daarin een pasta die hard wordt.

Daarnaast zullen de artsen nog in je mond en oren willen kijken en een aantal dingen aan je vragen. Uiteraard is er voor jou ook ruimte om vragen te stellen en zal de ingevulde KLIK lijst worden besproken. Tot slot vindt er nog een afrondend gesprek met de verpleegkundige plaats.

Uiteraard blijven wij beschikbaar en mag je altijd contact met ons opnemen via schisisteam@amsterdamumc.nl mochten er nog vragen zijn of optreden.

Dapperkaart

Op het poli-spreekuur van het Schisisteam zien patiënten meerdere artsen en andere specialisten voor onderzoeken en controles. Ook moeten de kinderen - met een spleet in lip, kaak of verhemelte - soms (röntgen)foto’s en gebitsafdrukken laten maken. Deze afspraken vinden plaats in verschillende kamers op de polikliniek. Om kinderen en hun ouders hierbij te begeleiden ontwikkelden de verpleegkundigen van het Schisisteam samen met de Emma Infotheek de Dapperkaart, waarmee ze tijdens hun route stickers kunnen verzamelen bij de verschillende 'posten'. Bij een volle stickerkaart ontvangen ze een mooie verrassing!

Sakina van 5 jaar is al begonnen met sparen voor de dapperkaart.
Sakina van 5 jaar is al begonnen met sparen voor de dapperkaart.