ADAPT-studie: "kan de diagnose myositis met minder testen gesteld worden?"

Het stellen van de diagnose myositis kan waarschijnlijk sneller en met minder pijnlijke tests. Dit is belangrijk voor het zo snel mogelijk starten van de juiste behandeling en het voorkomen van chronische spierschade (en vervelende tests). Hannah Walter onderzoekt met een slimme studie-opzet of dit inderdaad zo is.

Ziekte: myositis

Achtergrond

In deze studie wordt onderzocht welke combinatie van diagnostische testen het beste is om de diagnose myositis te stellen. De verschillende soorten myositis (dermatomyositis, overlapmyositis, antisynthetasesyndroom, necrotiserende myopathie) zijn auto-immuun ziekten die behandeld worden met prednison. Patiënten kunnen zich met verschillende klachten presenteren en er zijn verschillende testen die de diagnose meer of minder waarschijnlijker maken (lichamelijk onderzoek, MRI-spier, EMG, echo spier, antistoffen en spierbiopt)

Doel

Het ontwikkelen van een optimale set aan diagnostische testen om de diagnose myositis te stellen, met zo min mogelijk pijnlijke onderzoeken.

Methode

Deelnemers zullen een compleet panel aan diagnostische testen ondergaan. Dit bestaat, naast anamnese (vraaggesprek), neurologisch onderzoek en laboratoriumonderzoek (CK), uit het verrichten van een EMG, echo van de spieren, MRI van de spieren, een spierbiopt en het bepalen van antistoffen in het bloed. Er zijn twee neurologen bij het onderzoek betrokken, die door een soort Chinese Muur van elkaar gescheiden zijn tijdens de dagen waarop het onderzoek plaatsvindt.

Criteria om wel of niet mee te mogen doen

Inclusiecriteria

 1. Verdenking op myositis, op basis van klinische symptomen
 2. Symmetrische proximale spierzwakte, waardoor functiebeperking
 3. Indicatie behandeling met corticosteroïden
 4. Duur van de klachten kleiner of gelijk aan 24 maanden
 5. Follow up gedurende zes maanden is mogelijk
 6. Leeftijd is gelijk aan of ligt boven de 18 jaar
 7. Patiënt is wilsbekwaam

Exclusiecriteria

 1. Andere duidelijke oorzaak voor proximale spierzwakte
 2. Behandeling met immunosuppressiva in de afgelopen 3 maanden, behalve:
  1. Prednison 60mg/dag, <1week (zonder klinische verbetering)
  2. Prednison 20mg/dag, <2weken (zonder klinische verbetering)
  3. Recent gestarte andere immunosuppressiva (zonder klinische verbetering)
 3. Myositis in de voorgeschiedenis
 4. Contra indicaties voor MRI

Planning en deelname

Het onderzoek is gestart op 15 juni 2020

In totaal zullen 100 patiënten meedoen aan het onderzoek

Onderzoeksteam

 • Hannah Walter, arts-onderzoeker

 • Renske Kamperman, arts-onderzoeker

 • Dr. Anneke van der Kooi, neuroloog

 • Dr. Joost Raaphorst, neuroloog

 • Professor Ivo van Schaik, neuroloog