IVIg behandeling in vroege fase van myositis: IMMEDIATE studie

Johan Lim heeft aangetoond dat behandeling met zogenaamde immunoglobulines snel en goed werkt in bijna de helft van patiënten met verschillende vormen van myositis. De effecten waren bij sommige patiënten al na 3 weken opvallend groot en duidelijk, wat we bij de standaardbehandeling met prednison niet zien. Dit onderzoek heeft nuttige data opgeleverd over uitkomstmaten, betrokkenheid van de hartspier en de waarde van spier-MRI en spierecho. Vervolgonderzoek wordt voorbereid om te kijken of aanvullende behandeling met IVIg, naast prednison beter werkt, dan prednison alleen. Johan Lim zal in 2021 op dit onderzoek promoveren

Ziekte: myositis

Vraagstelling: is behandeling met intraveneuze immunoglobulinen (IVIg) als eerste behandeling bij patiënten met myositis veilig en effectief? IVIg wordt tot nu toe bij patiënten met myositis alleen bij ernstige uitval of snel verlopende ziekte voorgeschreven, als andere behandeling niet tot verbeteringen hebben geleid. Mogelijk is het even effectief of effectiever en zelfs veiliger dan de standaardbehandeling met langdurig, hoge doseringen prednison.

Methode: 19 nieuw-gediagnosticeerde patiënten met myositis zijn met driewekelijkse IVIg-infusen behandeld (dus zonder prednison). Voor en na behandeling is o.a. gekeken of sprake is geweest van veranderingen in tevredenheid over de gezondheid aangegeven door zowel patiënt als arts, spierkracht, huidklachten, bloedonderzoek (CK), echo- en MRI-onderzoek van de spieren, beperkingen in dagelijkse activiteiten en kwaliteit van leven.

Resultaten: bij bijna de helft van de patiënten zijn er aanwijzingen voor klinisch relevante effectiviteit van IVIg-behandeling. IVIg-behandeling is over een algemeen veilig, maar extra voorzichtigheid bij mensen met kanker of andere risicofactoren voor het krijgen van trombose, is geboden. Een gerandomiseerde, gecontroleerde vervolgstudie moet nu gaan bewijzen of er werkelijk sprake is van een extra effect van IVIg bovenop dat van prednison

Conclusie: er zijn aanwijzingen voor effectiviteit van IVIg als eerste behandeling bij een gedeelte van de patiënten met myositis, maar een vervolgstudie is nodig om dit effect te bewijzen.  De resultaten zijn gepubliceerd in Rheumatology

Dit onderzoek is gesponsord door CSL-Behring

Onderzoeksteam

  • Johan Lim, arts-onderzoeker

  • Dr. Anneke van der Kooi, neuroloog

  • Dr. Filip Eftimov, neuroloog

  • Dr. Joost Raaphorst, neuroloog

  • Professor Ivo van Schaik, neuroloog

  • Professor Rob de Haan, Clinical Research Unit