Klinische neurofysiologie (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek klinische neurofysiologie.

Contact en afspraak

U bent verwezen naar de polikliniek klinische neurofysiologie van Amsterdam UMC, locatie AMC. Deze polikliniek ondersteunt bij het vaststellen van een oorzaak voor aandoeningen waarbij het zenuwstelsel betrokken is. Denk hierbij aan epilepsie, bewegingsstoornissen, pijn, verlammingen en gevoelsstoornissen. Klinisch neurofysiologen onderzoeken de werking en functies van de hersenen en het ruggenmerg in samenhang met de andere organen, bijv. spieren of bloedvaten. De resultaten van het onderzoek worden na boordeling door de klinisch neurofysioloog gedeeld met uw neuroloog of verwijzend arts. Op de afdeling klinische neurofysiologie vinden ook veel behandelingen plaats met botulinetoxine ("botox") bij de behandeling van bewegingsstoornissen

Wat kan ik verwachten?

Uw bezoek aan de polikliniek is vaak een schakel in een groter zorgtraject. Mocht u niet begrijpen wat er aan de hand is of wat er wordt gemeten, dan leggen we dat uiteraard graag aan u uit. Helaas kunnen wij niet meteen de onderzoeksresultaten met u delen, omdat niet meteen duidelijk is wat de gemeten resultaten voor u betekenen. U krijgt de uitslag te horen van uw neuroloog of verwijzend arts.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar we artsen en specialisten opleiden. Daarom komt het voor dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Route

De polikliniek Klinische Neurofysiologie ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel D) op de tweede verdieping van Amsterdam UMC, locatie AMC aan de Meibergdreef te Amsterdam Zuidoost. U volgt route 78.

Klinische Neurofysiologie

020 - 566 3600

Meer over uw bezoek aan het AMC: