Bezoek van patiënten aan het ziekenhuis is aanmerkelijk afgenomen. En degenen die wel komen, lijken zieker. De indruk bestaat dat patiënten een bezoek aan poliklinieken, huisartsenpost of spoedeisende hulp uitstellen tot zij meer klachten krijgen. Wellicht komt dat door de grote aandacht voor het coronavirus en het advies van de overheid om zo veel mogelijk thuis te blijven.

Neem ook contact op bij klachten anders dan corona

Wij zien dat vooral mensen met ernstige aandoeningen (zoals diabetes en hart- en vaatziekten) te lang wachten met een bezoek aan de poliklinieken, de huisartsenpost of de spoedeisende hulp. Met klem vragen wij deze patiënten wel contact op te nemen als ze klachten hebben. In overleg kunnen wij dan besluiten of het nodig is dat iemand langs komt. Als mensen wachten met overleggen, kan het zijn dat hun conditie onnodig verslechtert.
Angst voor het coronavirus is niet nodig. Onze patiënten met het coronavirus liggen op een afgezonderde afdeling.

Slechts 1 of geen begeleider

Als een bezoek aan de huisartsenpost of de spoedeisende hulp nodig is, vragen we de patiënt om zo veel mogelijk alleen te komen. Of als dat strikt noodzakelijk is, hoogstens 1 begeleider mee te nemen. Aan iedere patiënt en ook aan de begeleider vragen wij bij binnenkomst of er klachten zijn die voorkomen bij het coronavirus. Als de begeleider deze klachten heeft, kan het zijn dat wij de begeleider vragen niet mee het ziekenhuis in te gaan.

Meer informatie over het betreden van het ziekenhuis.