Traumacentrum Amsterdam UMC

Amsterdam UMC is een van de elf traumacentra in Nederland. Bij een ernstig ongeval wordt vaak de hulp van het traumateam ingeroepen.

Zo'n team, dat bestaat uit een arts en verpleegkundige, komt meestal met de helikopter naar de plaats van het ongeval. Als het nodig is, worden de gewonden ter plekke behandeld. Traumazorg is bedoeld voor slachtoffers van verkeersongelukken, geweldsdelicten, bedrijfsongevallen, maar ook voor slachtoffers van grootschalige rampen.

Als iemand ernstig of levensbedreigend gewond is, kan direct – dus op de plaats van het ongeval – een arts nodig zijn. Een traumateam, dat ook wel Mobiel Medisch Team (MMT) genoemd wordt, komt dan in actie. Deze arts en verpleegkundige zijn erin getraind om buiten het ziekenhuis acute medische hulp te bieden. De MMT-arts is chirurg-traumatoloog of anesthesioloog.

In de regio Amsterdam stijgt twee à drie keer per dag de traumahelikopter op, met aan boord een MMT. Het team is twaalf uur per dag, van 7.00 tot 19.00 uur, paraat om binnen twee minuten in de helikopter te kunnen stappen. Vooralsnog mag de helikopter alleen bij daglicht vliegen. Tijdens de donkere uren gaat het Mobiel Medisch Team met een speciaal ingericht traumavoertuig naar de plaats van het ongeval.

Traumamelding
Een traumateam of Mobiel Medisch Team (MMT) wordt op twee manieren opgeroepen. Uit een telefoontje naar het landelijke alarmnummer 112 kan blijken dat sprake is van een ernstig ongeval. De medewerker geeft dan direct een melding door aan het MMT. In het andere geval constateert een ambulancemedewerker op de plaats van een ongeval dat snel specialistische medische zorg nodig is. Hij roept dan een MMT op. 

De arts bepaalt na onderzoek of en welke medische behandeling het slachtoffer nodig heeft. Als het moet, kan een arts op straat de patiënt onder narcose brengen en een operatie uitvoeren.

Kan een ingreep wachten, dan beslist de arts welke soort instelling het meest geschikt is voor de patiënt: een streekziekenhuis, een brandwondencentrum of – als 'hoog' specialistische zorg nodig is – een academisch centrum als Amsterdam UMC. In dit ziekenhuis zijn bijna alle medische specialismen vertegenwoordigd. Er is bovendien van bijna elk specialisme 24 uur per dag een arts aanwezig.

Wanneer er bij een ongeval of ramp meer dan één slachtoffer is, stelt de arts vast wie het eerst behandeld moet worden. Ook bepaalt hij de soort behandeling. Dit wordt triage genoemd.

De verpleegkundige assisteert de arts door het stoppen van bloedingen, toedienen van medicijnen en inbrengen van infusen.

Amsterdam UMC, locatie AMC heeft zeven traumachirurgen, die verantwoordelijk zijn voor de eerste, medische hulp bij ernstige ongevallen. Bovendien blijven zij hun patiënten - medisch - begeleiden tot en met een eventueel revalidatieproces. De traumachirurg is dus betrokken bij het complete herstelproces van een patiënt. Traumazorg is erop gericht dat de patiënt zijn of haar plaats in de maatschappij weer gezond en wel kan innemen.

Netwerk Acute Zorg Noord-Holland Flevoland

Artsen en verpleegkundigen vormen het traumateam, ook wel Mobiel Medisch Team (MMT) genoemd. Ambulanceverpleegkundigen en GGD-chauffeurs behoren eveneens tot het MMT. De traumahelikopter staat op het dak van Amsterdam UMC, locatie VUmc in Amsterdam. Van ’s ochtends zeven uur tot ’s avonds zeven uur gaat het team met de helikopter naar de plaats van een ongeval. Behalve de zorgtaak voor patiënten heeft het traumacentrum van Amsterdam UMC van het ministerie van VWS ook bijzondere taken gekregen De bijzondere taken zoals genoemd in de beleidsstukken van het ministerie zijn:

  • opzetten, versterken van een regionaal traumazorgnetwerk (Netwerk Acute Zorg Noord-Holland Flevoland);
  • het opzetten en onderhouden van een regionale traumaregistratie databank, alle ziekenhuizen binnen de desbetreffende regio nemen hieraan deel;
  • levelindeling betreffende toedeling van traumapatiënten complementeren;
  • vergaring en verspreiding van kennis en kunde; jaarlijks worden onder meer een symposium en een ambulanceavond georganiseerd;
  • een kwaliteitssysteem opzetten.