Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar:
verpleegafdeling traumachirurgie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Traumachirurgie (verpleegafdeling)

Informatie over opname op de verpleegafdeling Traumachirurgie.

Contact en afspraak

Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Traumachirurgie. U wordt opgenomen vanwege een (ernstig) ongeval.

Wat kan ik verwachten?

In een opnamegesprek komen onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor de AMC-medewerkers die u verzorgen en behandelen, zoals uw allergieën, thuissituatie en dieetwensen. U kunt bij deze gelegenheid ook allerlei persoonlijke voorkeuren kenbaar maken.

U kunt zich op de afgesproken dag en tijd bij de Inschrijfbalie Opname melden. Die ligt niet ver van de hoofdingang. U loopt rechtdoor tot de kapsalon op de hoek van het grote plein en gaat daar rechtsaf. Na enkele tientallen meters vindt u dan aan uw rechterhand de Inschrijfbalie Opname. Bekijk ook de plattegrond, bij 'waar moet ik zijn'.

Naar de verpleegafdeling

Wanneer dat nodig is, begeleidt een van onze gastvrouwen of gastheren u na de inschrijving naar de verpleegafdeling. Het is mogelijk dat u daar even moet wachten, omdat het er 's ochtends druk kan zijn. Daarom is soms prettig een tijdschrift of boek bij de hand te hebben. Op de verpleegafdeling wordt u wegwijs gemaakt door een verpleegkundige. Vervolgens heeft u een opnamegesprek.

Opnamegesprek

In een opnamegesprek komen onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor de AMC-medewerkers die u verzorgen en behandelen. U kunt bij deze gelegenheid ook allerlei persoonlijke voorkeuren kenbaar maken.

Codegesprek

Bij het opnamegesprek wordt er een zogenoemd codegesprek gevoerd. Hierbij worden er afspraken gemaakt over uw behandelingswensen bij het onverhoopte optreden van een acute situatie. Deze wensen worden vastgelegd zodat in een eventuele crisissituatie, waarin acuut handelen vereist is en niet met u of uw contactpersoon overlegd kan worden, gehandeld kan worden.

Voor de operatie

Wanneer u als eerste op het operatieprogramma staat, zult u rond 06:30 uur gewekt worden en kunt u zich opfrissen. Indien nodig helpt de verpleegkundige u hierbij. Draagt u een bril, contactlenzen of een gebitsprothese, dan dient u deze op de afdeling achter te laten. Uw bed wordt klaargemaakt voor vervoer naar de operatiekamer, u krijgt in plaats van uw eigen kleding, operatiekleding en u krijgt polsbandjes met uw naam en geboortedatum om. Vervolgens krijgt u de door de anesthesist afgesproken medicatie. Rond 07:15 uur gaat u met het bed naar de voorbereidingsruimte.

Na de operatie

Afhankelijk van de soort ingreep zult u na de operatie enige uren op de verkoeverkamer (uitslaapkamer) blijven. Daar blijft u tot u stabiel bent wat betreft bloeddruk, hartslag, ademhaling, uw pijn onder controle is en u goed wekbaar bent. Daarna wordt u door de verpleegkundige van de afdeling opgehaald en naar uw kamer gebracht.

Het is niet de bedoeling dat er op de dag van operatie naar de afdeling wordt gebeld. Uw contactpersoon wordt door de verpleegkundige van de uitslaapkamer gebeld en niet door de verpleegkundigen van de afdeling. Zij kunnen op dat moment geen informatie verstrekken.

Terug op de afdeling

Na de operatie zult u de eerste uren of dagen misschien nog pijn hebben of misselijk zijn. Uw arts kan hier medicijnen voor voorschrijven. Wanneer u weer mag eten en drinken, uit bed mag komen, en wanneer bijvoorbeeld uw infuus, drains en dergelijke worden verwijderd, is afhankelijk van het soort operatie dat u ondergaan heeft.

Route

De verpleegafdeling Traumatologie ligt in bouwdeel G op de zevende verdieping. Om er te komen neemt u de hoofdingang van het AMC en loopt u rechtdoor tot de kapsalon op de hoek van het grote plein. Sla hier rechtsaf. Steek het volgende plein over. Neem de lift naar de zevende verdieping van G en meld u bij de balie.

Verpleegafdeling Traumachirurgie

020 - 566 8789

Algemene informatie over uw verblijf in Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u vinden bij Ínformatie over opname, of in de brochure 'Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC

Meer over uw bezoek aan het AMC:

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: