Let op!

De informatie in deze epi-alerts is een periodieke sa-menvatting van de informatie die beschikbaar is op internet, voornamelijk de websites van Promed mail, ECDC, CDC en WHO. Voor deze samenvatting heeft de auteur de onderwer-pen geselecteerd die volgens hem het meest relevant zijn voor ons Tropencentrum en Polikliniek Reizigersbureau. Het rapport is dus per defini-tie niet uitputtend. Het kan zijn dat een uitbraak van Salmonella in Keulen bijv. wel wordt genoemd (omdat het relatief dicht bij ons zieken-huis ligt), terwijl een soortge-lijke uitbraak in een ander werelddeel niet opgenomen wordt. Alle grote mondiale problemen zullen echter in dit rapport worden opgenomen.