Epi Alerts

Het Tropencentrum houdt bij welke ontwikkelingen er zijn bij (tropische) ziekten in de wereld. Deze worden gepubliceerd in een vrijwel wekelijks periodiek "Epi Alert".

Let op!

De informatie in deze epi-alerts is een periodieke sa-menvatting van de informatie die beschikbaar is op internet, voornamelijk de websites van Promed mail, ECDC, CDC en WHO. Voor deze samenvatting heeft de auteur de onderwer-pen geselecteerd die volgens hem het meest relevant zijn voor ons Tropencentrum en Polikliniek Reizigersbureau. Het rapport is dus per defini-tie niet uitputtend. Het kan zijn dat een uitbraak van Salmonella in Keulen bijv. wel wordt genoemd (omdat het relatief dicht bij ons zieken-huis ligt), terwijl een soortge-lijke uitbraak in een ander werelddeel niet opgenomen wordt. Alle grote mondiale problemen zullen echter in dit rapport worden opgenomen.