Meedoen aan de studie BCG-PRIME

BCG-PRIME is lopend een onderzoek bij mensen ouder dan 60 jaar naar het verminderen van luchtweginfecties bij een corona-infectie. Door het trainen van de afweer met een BCG-vaccinatie verwachten we dat de luchtwegen minder snel geïnfecteerd raken. Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor deze studie.

Er is een snelle toename van het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus. Op dit moment is er helaas nog geen vaccin of medicijn dat specifiek gericht is tegen het coronavirus. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het BCG-vaccin ook de algemene afweer tegen diverse virussen verhoogt. Het BCG-vaccin is een bestaand vaccin dat wereldwijd gebruikt wordt tegen de ziekte tuberculose. We verwachten dat het BCG-vaccin het afweersysteem ook beter laat werken tegen het coronavirus. Dit wordt in meerdere studies onderzocht, onder zorgmedewerkers en gezonde ouderen, nu willen we dit ook onderzoeken bij de kwetsbare ouderen.

Het is een grote studie in twintig ziekenhuizen in Nederland waarbij er tussen de 5.200 en 7.000 deelnemers gezocht worden. Inmiddels zijn er genoeg deelnemers en is het niet meer mogelijk om uzelf aan te melden voor deze studie.

Deelnemers zijn zestig jaar of ouder en onder behandeling van een specialist in Amsterdam UMC, locatie AMC.

Deelnemers kunnen NIET deelnemen als:

  • U jonger bent dan 60 jaar;
  • U koorts gehad heeft in de afgelopen 24 uur;
  • U een ernstig verminderde afweer heeft. Bijvoorbeeld door een transplantatie, kanker waarvoor u recent behandeld bent, een ziekte van de afweer of medicatie die de afweer verminderen
  • U eerder tuberculose gehad heeft;
  • U eerder positief getest bent voor het COVID-19 virus.

De studie is placebo-gecontroleerd, dus u krijgt of het BCG-vaccin of een placebovaccin (niet werkzame stof) waarbij zowel u als de onderzoeker niet weet wat u gekregen heeft.

De studie duurt een half jaar waarbij u gevraagd wordt in het begin wekelijk en later elke 2 weken een korte vragenlijst in te vullen via een app of telefonisch.

Voor verdere informatie kunt u onderstaand document (pdf) downloaden.

Lees voor meer informatie over deelname aan wetenschappelijk onderzoek de “Algemene brochure” van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport”.

Aanmelden voor onderzoek

Aanmelden voor het onderzoek is niet meer mogelijk. We zoeken geen vrijwilligers meer.